گذار از علوم امنیتی سکولار به نظریه امنیت شریعتمدار

دوره 9، شماره 32، آذر 1395، صفحه 5-34

اصغر افتخاری؛ ابوالفضل صدقی


نقش اخلاق سیاسی در استحکا مبخشی بُعد سیاسی ساخت درونی قدرت

دوره 8، شماره 28، آذر 1394، صفحه 5-34

سیامک باقری چوکامی؛ حسین حسینی


نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی))

دوره 9، شماره 30، خرداد 1395، صفحه 5-40

احمد شفیعی؛ ابراهیم برزگر؛ ابراهیم برزگر؛ علی مرادزاده


بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین(ع) (مطالعه موردی: تحلیل محتوای کتاب اصول کافی)

دوره 10، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 5-34

مصطفی اسماعیلی؛ غلامرضا خواجه سروی


منازعة سیاسی و امنیت در اندیشة سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 36، مهر 1396، صفحه 5-38

محمد باقر خرمشاد؛ مصطفی یقینی پور


اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 5-38

اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی


کارگزاران امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 5-32

محمود کلاه چیان


تحلیل عناصر قدرت نظامی در سیره علوی باتأکیدبر جنگ صفین

دوره 12، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 6-35

اصغر افتخاری؛ سعید رهنمود


واکاوی عوامل نظامی امنیتی مؤثر بر آیندۀ روابط ایران و ترکیه

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1399، صفحه 6-26

سید حمزه صفوی؛ سید مهدی نبوی


تبیین افول آمریکا از منظر امام خامنه ای

دوره 15، شماره 56، آذر 1401، صفحه 11-43

حسن محمدمیرزائی؛ شهره پیرانی؛ مهدی نادری


واکاوی نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری آشوب‌های اجتماعی آبان 1398 در ایران

دوره 16، شماره 58، تیر 1402، صفحه 11-49

حسین حسینی جیردهی؛ محمد باوندپوری؛ سید زکریا محمودی رجا


مدیریت جهادی و امنیت مردم‏نهاد در عرصه امنیتی

دوره 9، شماره 32، آذر 1395، صفحه 35-70

اسماعیل احمدی مقدم