تعمیق مناسبات چین و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حوزه مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

محیط آنارشیک نظام بین‌الملل و نبود یک قدرت مسلط و مشروع، هر یک از بازیگران را ملزم به بهره‌گیری از ظرفیت، اهداف و منافع مورد نظر خود در محیط پیچیده و شبکه‌ای نظام بین‌الملل می‌کند. اسرائیل‌ به دلیل ضعف‌های راهبردی سعی دارد برای ارتقاء موقعیت منطقه‌ای و بهبود چهرۀ جهانی و جایگاه بین‌المللی، مناسبات خود را با کشور چین به صورت همه‌جانبه توسعه دهد. به هر میزان سطح همکاری و تعاملات پکن – تل‌آویو گسترش ‌یابد، عملاً بر امنیت و منافع ایران تأثیر منفی می‌گذارد و بر عکس. در این روند، از جمله پیامدهای تقویت و توسعه روابط چین و اسرائیل، رویکردهایی نظیر؛ شکاف میان ایران و چین، تأثیر منفی بر روند صلح مطلوب ایران در موضوع فلسطین، ترغیب چین از سوی اسرائیل‌ مبنی بر عدم فروش تسلیحات به ایران، تشکیل گروهها و لابی‌های یهودی علیه منافع ایران در چین، اختلال در بازار فروش نفت و گاز ایران به چین، همراهی چین با نظم مطلوب منطقه‌ای اسرائیل و عدم‌حمایت از ایران در برنامه هسته‌ای می‌باشد. مفصل بندی این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده‌ها نیز به روش کیفی و به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای تنظیم یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deepening the occasions of Chin and israel nd the influence of the benefits and security of Iran

نویسنده [English]

  • sirous hajizadeh
PhD in Regional Studies, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The anarchic environment of the international system and the absence of a dominant and legitimate power obliges each of the actors to take advantage of their desired capacity, goals and interests in the complex and networked environment of the international system. Due to its strategic weaknesses, Israel is trying to develop its relations with China comprehensively in order to improve its regional position and improve its global image and international position. No matter how much the level of cooperation and interactions between Beijing and Tel Aviv expands, it will actually have a negative effect on Iran's security and interests and vice versa. In this process, including the consequences of strengthening and developing relations between China and Israel, approaches such as; The gap between Iran and China, the negative impact on Iran's desired peace process in the Palestinian issue, Israel's persuasion of China not to sell weapons to Iran, the formation of Jewish groups and lobbies against Iran's interests in China, the disruption of Iran's oil and gas sales market to China is accompanying China with Israel's favorable regional order and not supporting Iran in its nuclear program. The elaboration of this research is descriptive-analytical. Data collection is also arranged in a qualitative method and in the form of documents and libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Israel
  • Iran
  • relations
  • region

Smiley face