اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 710
تعداد پذیرش 65

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 366
تعداد مشاهده مقاله 179007
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 336352
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 250 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 9 %