درباره نشریه

این فصلنامه با محوریت موضوع تخصصی اطلاعات و امنیت در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و بر اساس مجوز شماره 10355/ مورخ 1388/6/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی ـ پژوهشی است و  در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می­ شود و در راستای توسعه و تعمیق مفاهیم اطلاعاتی و امنیتی، از پژوهشگران این حوزه دعوت به همکاری می­نماید.
لطفا مقالات ارسالی خود را با نکات مندرج در راهنمای نویسندگان کنترل کرده و بر اساس الگوی مصوب ارسال نمایید.
شماره تماس دفتر فصلنامه: 02174188270
ساعت تماس: روزهای شنبه تا چهارشنبه8 تا 16
 هزینه داوری و چاپ : رایگان

حداقل زمان لازم به منظور ارزیابی اولیه حدود 2 هفته و داوری تخصصی مقاله حدود 2 ماه است. مدت زمان قید شده با لحاظ اعمال اصلاحات توسط نویسنده  حداکثر در سه روز می باشد.

 نکات مهم

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسده مسئول امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. فرم مشخصات نویسندگان

رایانامه نشریه: hsj@ihu.ac.ir