بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین(ع) (مطالعه موردی: تحلیل محتوای کتاب اصول کافی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین(ع) است. مهم‏ترین منابع شیعی در شناخت سیره معصومین(ع) کتب روایی هستند که یکی از بهترین آنها اصول کافی است که در این تحقیق به صورت مطالعه موردی، تحلیل محتوایی شده است. سؤال تحقیق این است که «چارچوب مفهومی امنیت در منابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی) چگونه ترسیم شده است؟». این سؤال در قالب دو سؤال فرعی زیر دنبال شده است: 1. تعریف مفهومی امنیت در منابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی) چیست؟ 2. سطوح، ابعاد و انواع امنیت در نگاه معصومین چگونه ترسیم شده است؟ روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتواست. نتایج تحقیق نشان می‏دهد «مفهوم امنیت در اسلام حوزه وسیعی را دربرمی‏گیرد که شامل سطوح مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ ابعاد فردی و اجتماعی؛ داخلی و خارجی می‏شود. هر یک از این سطوح و ابعاد با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند.» 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Concept of Security in the Infallibility of the Infallibles (Case Study: Content Analysis of Sufficient Principles Book)

نویسندگان [English]

  • mostafa esmaeili 1
  • gholamreza khajesarvi 2
1 PhD Student of Political Science, Allameh Tabatabai University
2 Academic Member of Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the concept of security in the infallibility of the infallible. The most important Shiite sources in understanding the infallibility of the infallibles (AS) are narrative books, one of the best of which is Sufficient Principles in which case study is a content analysis. The question is, "How is the conceptual framework of security drawn in the Shi'a narrative sources (in the case of the Book of Sufficient Principles)?" This question is pursued in the following two sub-questions: 1. What is the conceptual definition of security in Shiite narrative sources (in the case of the book, Sufficient Principles)? 2. How are the levels, dimensions, and types of security depicted in the eyes of the innocent? The research method is based on content analysis. The research results show that "the concept of security in Islam encompasses a wide range of areas including the material and spiritual, personal and social levels, and the individual and social dimensions of the interior and exterior. "Each of these levels and dimensions are interconnected."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • The Way of the Infallible
  • The Dimensions of Security in Islam
  • Content Analysis
ـ آشوری، داریوش (1376)، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
ـ ابراهیمی، شهروز و همکاران (1393)، «بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم»، فصلنامه جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام، س 2، ش 1.
ـ ابن شعبه الحرانی، ابومحمد (1404ق)، تحف العقول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
ـ اخوان کاظمی، بهرام (1386)، «امنیت و ابعاد آن در قرآن»، نشریه الهیات و معارف اسلامی، ش 75.
ـ افتخاری، اصغر (1383)، «نشانه­های ساختاری امنیت اسلامی: مطالعه موردی حکومت نبوی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، س 7، ش 4.
ـ افتخاری، اصغر (1389)، «صلح و امنیت بین­الملل، رویکرد اسلامی»، مجموعه مقالات اسلام و روابط بین­الملل (چارچوب­های نظری، موضوعی و تحلیلی)، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
ـ افتخاری، اصغر (1383)، «مرزهای گفتمانی نظریه اسلامی امنیت؛ گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، س 7، ش 3.
ـ تقی لو، فرامرز و علی آدمی (1389)، «امنیت و پیشا ارزش‏های آن در اندیشه سیاسی اسلام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، س13، ش 4.
ـ تمیمی­آمدی، عبدالواحد (1366)، غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات.
ـ تنکابنی، فرید (1374)، نهج‌الفصاحه، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
ـ جهان‌بزرگی، احمد (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، اصول و مؤلفه‌‌ها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.
ـ حسنی، قاسم، (1384)، «بررسی رابطه بیگانگی سیاسی‏ـاجتماعی با مشارکت سیاسی‏ـ اجتماعی و امنیت ملی»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 3.
ـ خوش قلب، محمد مهدی (بی‏تا)، درباره کافی، وبگاه کنگره بین‌المللى بزرگداشت ثقةالاسلام کلینى.
ـ دلاوری، علی (1380)، روش‏های آماری در علوم تربیتی و روان‏شناسی.
ـ سروش، عبدالکریم (1371)، اوصاف پارسایان، تهران: صراط.
ـ سیدرضی (1351)، نهج‌البلاغه، ترجمه سیدعلی­نقی فیض‌الاسلام، تهران: انتشارات بینا.
ـ سیمبر، ارسلان و ارسلان قربانی شیخ­نشین (1389)، اسلام­گرایی در نظام بین­الملل رهیافت­ها و رویکردها، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
ـ طباطبایی، سید محمدحسین (1360)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، تهران: کانون انتشارات محمدی.
ـ غزالی، ابوحامد محمد (1375)، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، ج 2، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ فلاحت پیشه، حشمت‏الله و قاسم میسایی (1394الف)، «جهانی شدن و توسعه در برنامه‏های توسعه ج.ا.ا»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، س 7، ش 27.
ـ کانت، ایمانوئل (1380)، صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، تهران: نشریه باوران.
ـ کریپندورف، کلوس (1390)، تحلیل محتوا: مبانی روش‏شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نی.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب (1375)، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
ـ کیوی، ریمون، و لوک وان کامپنهود (1386)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‏گهر، تهران: توتیا.
ـ کرمی، مرتضی و کیومرث فرحبخش (1394)، «بررسی مؤلفه‏های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت»، فصلنامه پژوهش‏های حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین ـ علیه السلام‏ـ س 3، ش 13.
ـ لینکلیتر، اندرو (1386)، نوواقع‏گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی وزارت خارجه.
ـ ماکیاولی، نیکولو (1366)، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران: کتاب پرواز.
ـ میسایی، قاسم و همکاران (1394ب)، «جهانی شدن در برنامه‏های توسعه ج.ا.ا»، پژوهش‏های راهبردی سیاست، س 4، ش 15.
ـ نوروزی، فرهاد و سجاد فولادی سپهر (1388)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 25-15ساله تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه راهبرد، س 18، ش 53.
ـ یزدانی، عنایت الله و محمد خدابنده (1390)، «امنیت در عصر پسامدرن: بررسی تحولات»، مجله رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، ش 25.