واکاوی نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری آشوب‌های اجتماعی آبان 1398 در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده پیامبر اعظم(ص).

3 دکترای علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نفوذ و رسوخ گسترده فضای مجازی و ابزارهای اینترنتی، سبک زندگی پویا و متحرکی در زیستمان انسان‌های مدرن ایجاد کرد. به‌تبع این تحولات، سطوح و ابعاد مختلف حکمرانی ـ سیاسی اجتماعی دولت‌ها، شبکه‌سازی ارتباطات و تعاملات شهروندان به نحو محسوس و پنهانی تحت تأثیر قرار گرفت. این امر فرصت و تهدیداتی پیشروی دولت‌ها، شهروندان، اقشار، طبقات و روابط متقابل فی‌مابین ایجاد کرده است.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران، بسترساز و استمرار نبرد فرهنگی، ایدئولوژیک، تمدنی و الگوی حکمرانی با نظام سلطه در سطح دنیا گردید. در راستای مقابله بااقتدار، پیشرفت و قدرت نرم جمهوری اسلامی، به‌صورت زنجیرهوار، ابزارها و تاکتیک‌های مختلفی برای بی‌ثبات‌سازی سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی ایران، در دستور کار اتاق فکر و عملیاتی آن‌ها قرار گرفت. در این راستا در ادامه نبردهای نرم وبا هدف استمرار اغتشاشات خیابانی و آشوبگری در فضای مجازی و ماهواره‌ای اقدامات ترکیبی چون (بسیج جمعی معترضین، انسجام اپوزیسیون‌ها و معاندین، جدایی‌طلبی‌های قومی ـ مذهبی، تحریک و تهییج هیجانات و استفاده ابزاری از برخی مشکلات و معضلات زیست‌محیطی و اقتصادی و...) علیه دستاوردهای انقلاب به کار بسته‌اند. در این پژوهش مساعی بر آن بود که با روش کیفی و بهره‌گیری از الگوی مفهومی جنگ نرم و نبرد شناختی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که شبکههای اجتماعی چگونه در آشوبهای آبان 98 در ایران نقش داشتهاند؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of social networks in the formation of social unrest in November 2018 in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Hosseini Jiredehi 1
  • mohammad Bavandpuri 2
  • Syed Zakaria Mahmoudi Raja 3
1 Associate Professor, Department of Crisis Management, Imam Hossein University
2 Imam Hossein University (AS), College of the Great Prophet (PBUH).
3 PhD in political science. Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The widespread penetration of virtual space and internet tools created a dynamic and mobile lifestyle in the lives of modern people. According to these developments, different levels and dimensions of social-political governance of governments, communication networking and interactions of citizens were noticeably and secretly affected. This has created opportunities and threats for the progress of governments, citizens, strata, classes and mutual relations between them.
ideological, civilizational battle and the model of governance with the domination system at the world level. In this direction, in the continuation of soft battles with the aim of continuing street riots and riots in virtual and satellite space, combined measures such as (mass mobilization of protestors, unity of oppositions and opponents, ethnic-religious separatism, inciting emotions and instrumental use of some environmental problems and dilemmas) and economic and...) have been used against the achievements of the revolution. In this research, an attempt was made to answer the main question of how social networks played a role in the riots of November 1998 in Iran, using the qualitative method and using the conceptual model of soft war and cognitive battle. The findings of the research with the analysis of internet sources, confessions of some neglected ones and the talks of related experts as well as the use of document-library sources indicated that the membership of the majority of the country's young population in virtual networks and non-native platforms is the right ground for the deep advancement of soft war and hybrid tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social chaos
  • social networks
  • soft war
  • riots in November

Smiley face