نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی))

نویسندگان

01234656778

چکیده

چکیده
ثبات سیاسی به معنای بقا و دوام نظام جمهوری اسلامی از اولویت‏های اساسی و نیازهای حیاتی کشور است. سؤال اصلی تحقیق این است که ولایت و رهبری (ولی فقیه) چه نقشی در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایفا میکند؟ در فرضیه تحقیق، رهبری معظم انقلاب در میان عوامل گوناگون، نقشی بی‏بدیل در مدیریت ثبات سیاسی و تحکیم ثبات سیاسی و بقا و استمرار حیات جمهوری اسلامی دارند و دوام انقلاب اسلامی بیش از هر عاملی، مرهون کارامدی و هوشمندی رهبری معظم انقلاب است. در چارچوب نظری، ترکیبی از الگوها و تئوری‏ها استفاده شده است. امام خامنه‏ای در دو سطح به‏ ایفای نقش پرداخته‏اند: سطح اول در مدیریت ثبات سیاسی که چند تدبیر اساسی را محقق ساخته‏اند: سیاست‏گذاری کلان، هدایت و مدیریت افکار عمومی، مردمی کردن ثبات سیاسی، استفاده از نفوذ معنوی و ولایی، نهادسازی، گفتمان‏سازی، تحکیم اتحاد اسلامی و انسجام ملی و ... . سطح دوم در مدیریت حرکت‏ها و رخدادهای بی‏ثبات‏ساز نظیر افراطی‏گری سیاسی، قتل‏های زنجیره‏ای، حادثه کوی دانشگاه، فتنه 88، جنگ نرم، مواجهه با جنگ‏های اول و دوم خلیج فارس و ... که در سه مرحله قبل و حین و پس از هر رخداد، تدابیر و اقدامات لازم را پیش گرفته‏اند. مقاله به روش توصیفی‏‏ـ تحلیلی نگارش یافته و از گردآوری اطلاعات کتابخانه‏ای و بررسی اسناد و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. متغیر وابسته ثبات سیاسی و متغیر مستقل نقش رهبری قلمداد شده است.

واژگان کلیدی
نقش؛ ولایت و رهبری؛ ثبات سیاسی؛ بی‏ثباتی سیاسی

کلیدواژه‌ها