کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 19
1. بررسی علل تلاش عربستان برای امنیتی سازی فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران

دوره 13، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 115-148

محمدصادق کوشکی؛ مهدی بیژنی


3. واکاوی عوامل نظامی امنیتی مؤثر بر آیندۀ روابط ایران و ترکیه

دوره 13، شماره 46، بهار 1399، صفحه 6-26

سید حمزه صفوی؛ سید مهدی نبوی


9. ریشه های ژئوپلتیکی تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن

دوره 9، شماره 30، بهار 1395، صفحه 145-172

سیدحمزه صفوی؛ مهدی بیژنی


13. تأثیر تحولات سوریه بر الگوی تعاملی میان ایران و ترکیه؛ الگوی مفهومی و نظری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1392

غلامعلی چگنی زاده؛ هادی تاجیک؛ سید مهدی نبوی


15. آینده پژوهی فضای رسانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 11، پاییز 1390

فرزاد رستمی؛ جواد طباخی ممقانی


16. تبیین ژئوپولیتیکی شکل گیری سازمان منطقه ای در حوزه ژئوپولیتیکی خزر آسیای مرکزی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390

زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت؛ رضا ملا حسینی اردکانی؛ صابر رحیمی


18. فعالیت های تروریستی پژاک و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

دکتر سید موسی پور موسوی؛ جهانبخش رهنما قره خانبگلو؛ مهدی میرزازاده کوهشاهی


19. تنوع قومی و پایداری امنیت ملی در ایران

دوره 3، شماره 7، پاییز 1389

برات فرجی؛ ابراهیم رومینا