سیاست‌‌های راهبردی عربستان در دریای سرخ و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 پژوهشگردانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

دریای سرخ، مناطق اطراف آن و کشورهای شمال آفریقا در سال‌‌های اخیر در مرکز توجهات جهانی قرار گرفته‌‌اند و بسیاری از قدرت‌‌های منطقه‌‌ای و جهانی درصدد توسعه و بسط حضور و نفوذ خویش در این مکان راهبردی هستند. قطب‌‌های قدرت در غرب آسیا نیز در چند سال گذشته رقابت‌‌های خویش را ‌‌ برای تعمیق حوزه قدرت در دریای سرخ را آغاز نموده‌‌اند. در کنار رقابت‌‌های تاریخی در خلیج‌فارس و خاورمیانه، امروزه دریای سرخ به سومین کانون مهم رقابت مبدل گشته است. در این بین عربستان سعودی با خیزشی شتابان به سمت ایجاد ترتیبات منطقه‌‌ای جدید در دریای سرخ حرکت نمود که این اقدام نقش و اهمیت بی‌بدیل دریای سرخ در معادلات منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای را آشکار کرد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی و شناخت ریشه‌‌ها، اهداف و سیاست‌‌های استراتژیک عربستان با محوریت دریای سرخ و تأثیر چنین سیاست‌‌هایی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که؟ اولویت‌‌های راهبردی عربستان سعودی در دریای سرخ چیست؟ و اتخاذ چنین راهبردهایی چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ موازنه سازی علیه تهدیداتی چون محور ایران- انصارالله و محور ترکیه – قطر اولویت‌‌های استراتژیک عربستان برای نقش‌آفرینی در دریای سرخ است که موفقیت چنین سیاست‌‌هایی می‌‌تواند با پیامدهایی چون کاهش امنیت و اقتدار ملی و تنگنای ژئوپلیتیکی برای ایران همراه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia's Strategic Policies in the Red Sea and Its Impact on the National Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Kazemi 1
  • Abbas Alipour 2
  • Ali Alizadeh 3
1 Corresponding author: Ph.D. Candidate in Political Science, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Geography, Imam Hussein University, Tehran,Iran
3 Researcher, Imam Hussein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

    The Red Sea and its environs, which includes several countries in the Horn of Africa, are lately receiving increased global attention and many regional and global powers are seeking to expand and extension their presence and influence in this strategic place. Powerful states in the Middle East have also begun to compete for power in the Red Sea over the past few years. Along with historical competitions in the Persian Gulf and the Middle East, today the Red Sea has become the third important center of competition. Meanwhile, Saudi Arabia hastened to establish new regional arrangements in the Red Sea, which revealed the irreplaceable role and importance of the Red Sea in regional and trans-regional equations. The main purpose of this study is to analyze and identify the roots of Strategic policies of Saudi Arabia in the Red Sea and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran. The main question of the article is? What are Saudi Arabia's strategic priorities in the Red Sea? What is the impact of implementing these strategies on Iran's national security ? The balance of threats such as the Iran-Ansarollah and the Turkish axis - Qatar is the strategic priorities of Saudi Arabia for the Red Sea, in which the success of such policies can be associated with consequences such as reducing security and national authority and geopolitical constriction for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Red Sea
  • Strategic policies
  • Balance of threat
  • Iran

Smiley face

منابع
فارسی
المن، کالین (1394)، واقع‌گرایی، در کتاب نظریه‌ی روابط بین‌الملل برای سده‌ی بیست و یکم، به کوشش مارتین گریفیتس، مترجم علیرضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ سوم
امیرانتخابی، شهرود (1390)، پدیده‌شناسی سیاست راهبردی،
http://dmf90.blogfa.com/post/5
ایکنبری، جان (1383)، تنها ابرقدرت، ترجمه علی فضلی‌پور، تهران: انتشارات موسسه بین‌المللی ابرار معاصر.
برزگر، کیهان (بهار 1388)، «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تدافعی و تهاجمی»، فصلنامه بینالمللی روابط خارجی، سال اول، شماره اول
مشیرزاده، حمیرا (1384 و 1391)، تحول در نظریه‌های روابط بین‎الملل، تهران، سمت
مصلی‌نژاد، عباس (بهار 1390)، «ایران و ضرورت تشکیل پیمان دفاعی: رهیافت‌ها و فرایندها»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول
انگلیسی
AL Anazi(2001). Strategic Importance of The Red Sea.Us Army War College. Usawc Class of 2001
Al-Qassab Abdulwahab(2018). Complications of the Houthis’ Role in the Red Sea, http://arabcenterdc.org/policy_analyses/complications-of-the-houthis-role-in-the-red-sea/
Al Maashi, Haifa Ahmad(2017). From Security Governance to Geopolitical Rivalry: Iran-GCC Confrontation in the Red Sea and theIndian Ocean, Asian. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, ISSN: 2576-5949 (Print) 2576-5957 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rmei20
AlWAGHT (2019) Red Sea Legal Status: Initiatives, Challenges http://alwaght.com/en/News/166424/Red-Sea-Legal-Status-Initiatives,-Challenge.
Alwan Daoud A(2018), IGAD Maritime Affairs Newsletter, Volume 2, April 2018, 5. https://irconsilium.com/wp-content/uploads/2018/07/IMAN-July-18.pdf
Arab News (2017).Turkish military base in Somalia: Risks and opportunities, Arab News, August 17, 2017, http://www.arabnews.com/node/1145846/middle-east.
Barakat,Mahmoud(2019). Red Wave 1’ naval maneuvers wrap up in Saudi Arabia https://www.aa.com.tr/en/middle-east/-red-wave-1-naval-maneuvers-wrap-up-in-saudi-arabia/1355277.
BBC News(2011), ‘Israel anger at Iran Suez Canal warship move’, 16 Feb. 2011.
Blumberg, Fabian(2019). The YemenWarActors, Interests and the Prospects of Negotiations, Regional Programme Gulf States, https://www.kas.de/documents/286298/0/The+Yemen+War.pdf/8059274b-c1cd-ae8d-1aa7-28619e6fd8a3?version=1.0&t=1571042896980
Catiero, Giorgio and Cok, Corrado(2020)Understanding Iranian Influence in the Horn of Africa, https://insidearabia.com/understanding-iranian-influence-in-the-horn-of-africa/
Dabwan, Bandar A(2021). The Arab Coalition in Yemen (Reasons and Consequences), https://www.researchgate.net/publication/349304475_The_Arab_Coalition_in_Yemen_Reasons_and_Consequences
El Yaakoubi, Aziz(2018). Yemen's Houthis threaten to block Red Sea shipping lane. ttps://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-threaten-to-block-red-sea-H ipping-lane-idUSKBN1EY2AP.
Fargher, James (2017) ‘“This presence will continue forever”: An assessment of Iranian naval capabilities in the Red Sea’, Center for International Maritime Security, 5 Apr. 2017. https://cimsec.org/presence-continue-forever-assessment-iranian-naval-capabilities-red-sea
Freight News (2020). Saudi crude keeps flowing to Red Sea as East-West Pipeline repairs continue, https://www.hellenicshippingnews.com/saudi-crude-keeps-flowing-to-red-sea-as-east-west-pipeline-repairs-continue/
France 24(2019)Attacking Gulf oil routes exposes alternatives to Hormuz. https://www.france24.com/en/20190517-attacking-gulf-oil-routes-exposes-alternatives-hormuz
Gurbuz,Mustafa (2018). Turkey’s Challenge to Arab Interests in the Horn of Africa, Arab Center Washington DC. All rights reserved. http://arabcenterdc.org/policy_analyses/turkeys-challenge-to-arab-interests-in-the-horn-of-africa.
Gaub, F. (2016) Saudi Arabia and the Islamic Alliance, EUISS Brief, 1
Hayens,Suyan (2019) The Strait of Hormuz Is at the Center of Iran Tensions Again. Here's How the Narrow Waterway Gained Wide Importance, https://time.com/5632388/strait-of-hormuz iran-tanker/
Himes, Joshua (2011). “Middle East Security Report: Iran Two Navies,” Institute for the Study of War, US,
IRGC (2016).‘Islamic Republic of Iran Navy IRIN/ Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy,’Global Security, accessed 23 June 2016, http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/navy.ht
International Crisis Group(2019). Intra-Gulf Competition in Africa’s Horn: Lessening theImpact, Middle East Report N°206 | 19 September 2019, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/206-intra-gulf-competition.pdf
Jervis, Robert (1999), Realism, Neoliberalism, and Cooperation: understanding the debate, International Security, summer, 24 (1).
Karasik, Theodore, Cafiero, Giorgio )2018). Turkey's move into the Red Sea unsettles Egypt, Middle east institute, https://www.mei.edu/publications/turkeys-move-red-sea-unsettles-egypt.
Kucukgocmen, Ali and Abdelaziz, Khalid(2017). “Turkey to restore Sudanese Red Sea port and build naval dock,” Reuters, December 26, 2017, https://www.reuters.com/article/us-turkey-sudan-port/turkey-to-restore-sudanese-red-sea-port-and-build-naval-dock-idUSKBN1EK0ZC
Lobell, S. E. (2010). Structural realism/Offensive and defensive realism. in Robert A. Denemark. The international studies Encyclopedia Volume X. London: Willey-Blackwell
Maritime Executive (2017). According to a statement by the US director of national intelligence Dan Coats, “Houthi Rebels CarryOut Series of Bomb-Boat Attacks,” Maritime Executive, August 17, 2017
Mahmood, Omar S(2019). "Competition, cooperation and security in the Red Sea. East Africa Report 24.
Popp, Ronald(2015).War in Yemen: Revolution and Saudi Intervention, CSS Analyses in Security Policy, N0. 175, June 2015, Editor: Christian Nünlist##
Reuters (2019).Yemen's Houthi Group says will target UAE, Saudi Vital Military Facilities,” Reuters, May 19, 2019
Reuters(2018).The offensive resumed after a temporary pause since July 2018 to support U.N peace efforts. “UAE says pauses Hodeidah offensive for U.N. Yemen peace efforts,” Reuters, July 1, 2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/uae-says-pauses-hodeidah-offensive-for-u-n-yemen-peace-efforts-idUSKBN1JR1CL
Steinberg, G. (2014) Leading the Counter-Revolution: Saudi Arabia and the Arab Spring, SWP Research Paper, 7, German Institute for International and Security Affairs.
Sudan Tribune (2017).Sudan is not part of Turkish, Qatari and Iranian axis: FM,” Sudan Tribune, December 26, 2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64351
Suez Canal Authority (2017). Importance of the Suez Canal, www.suezcanal.gov. eg/English/About/Pages/WhySuezCanal.aspx; US Energy Information Administration,  World Oil Transit Chokepoints, 25 July 2017, www.eia.gov/ beta/international/analysis_includes/special_topics/World_Oil_Transit_ Chokepoints/wotc.pdf.
Sheikh, Abdi(2018), ‘Somalia disbands UAE programme to pay and train hundreds of soldiers’, Reuters, 11 Apr. 2018. https://www.reuters.com/article/us-somalia-politics-emirates-idUSKBN1HI29E
Shazly, Ashraf(2012), ‘Eritrea: Another venue for the Iran–Israel rivalry’, Stratfor, 11 Dec. 2012; https://worldview.stratfor.com/article/eritrea-another-venue-iran-israel-rivalry
Tower (2015).‘Iran Making Naval Moves into Red Sea,’ The Tower, 20 January 2015
Vertin, Zach (2019) Toward a Red Sea Forum: The Gulf, the Horn of Africa, & Architecture for a New Regional Order. Brookings Doha Center Analysis Paper.
Vertin, Zach(2019). Red Sea Rivalries: The Gulf, the Horn, & the New Geopolitics of the Red Sea, Brookings Doha Center
Vertin, Zach(2019). “Turkey and the New Scramble for Africa: Neo-Ottoman Designs or Unfounded Fears?” Broookings Institution (Lawfare Blog), March 19, 2019, https://www.lawfareblog.com/turkey-and-new-scramble-africa-ottoman-designs-or-unfounded-fears.
Vertin, Zach(2019). “Red Sea Blueprints”, Order from Chaos, Brookings Institution, March 12, 2019, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/12/red-sea-blueprints/.
Victor, D. Cha (2006), defensive realism and Japan's approach toward Korean reunification, NBA analysis
Walt, Stephen M. (1990). The Origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell
University Pres
Walt, Stephen. (1998). “International Relation: One World, Many
Theories”. Foreign Policy. No.
Walt, Stephan (1987); the Origins of Alliance, Ithaca: Cornell University Press.
Watling, Jack “The Shia militias of Iraq,” The Atlantic, December 22, 2016, available at https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/shia-militias-iraq-isis/510938/
 Zimmerman Kattrine, Emily Estele, (2016). “Escalation in the Red Sea: Yemen’s Civil War, Iran, and SaudiArabia,” Critical Threat, October 14, 2016