کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس

دوره 16، شماره 61، بهمن 1402، صفحه 37-69

ولی رجبی؛ مالک ذوالقدر؛ سیدفرشید جعفری پاییندی


تقویت ضریب ایدئولوژیک به‌مثابه عامل مقوم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 55، آبان 1401، صفحه 71-95

اکبر خزلی؛ اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی


ساختارسازی امریکا در عراق و پیامدهای آن بر امنیت ملی این کشور

دوره 14، شماره 52، آذر 1400، صفحه 105-131

امیررضا جعفری هرندی؛ عباس کشاورز شکری؛ شهره پیرانی


تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

دوره 14، شماره 52، آذر 1400، صفحه 159-183

وحید دهنوی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ فتح الله رحیمی


تحلیلی بر اصول، قواعد و رویه‌های بین‌المللی در قطع اینترنت در مواقع اضطراری و امنیتی

دوره 14، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 97-125

یاسر امین الرعایا؛ مریم احمدی نژاد؛ محسن متاجی


تغییرات ژئوپلیتیکی قفقاز و تأثیر عوامل ثابت ژئوپلیتیکی حاصل از آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، آذر 1394، صفحه 135-160

اصغر جعفری ولدانی؛ سید یحیی صفوی همامی؛ حمید حکیم؛ حمید حکیم


الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 27، شهریور 1394

محسن اسماعیلی؛ حمید بالایی؛ حمید بالایی


بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا: آثار و نتایج آن

دوره 7، شماره 24، آذر 1393

محسن اسماعیلی؛ مهدی شیدایی؛ مهدی شیدایی


آینده پژوهی فضای رسانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 11، آذر 1390

فرزاد رستمی؛ جواد طباخی ممقانی