نویسنده = سید یحیی صفوی
بیداری در جهان اسلام؛مفهوم شناسی ، اهداف و شاخصه ها

دوره 6، شماره 19، آذر 1392

رضا سراج؛ هادی تاجیک؛ محسن غفوری


تأثیر بیداری اسلامی بر تغییر مناسبات قدرت در نظام بین الملل

دوره 6، شماره 19، آذر 1392، صفحه 73-106

علی کریم زاده؛ روح الله قادری کنگاوری


رویکرد اسلام به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین‌الملل در مقایسه با رئالیسم و لیبرالیسم

دوره 6، شماره 18، آذر 1392

مجید نجات پور؛ علی جعفری؛ علی اصغر ستوده؛ بهروز زرین کاویانی


پیامد های سیاسی- امنیتی افزایش قدرت منطقه ای ترکیه بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا

دوره 6، شماره 19، آذر 1392

سید ابراهیم قلی زاده؛ محمد رضا کفاش جمشید؛ محمد رضا کفاش جمشید


جایگاه علم و فناوری در قدرت جهان اسلام با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 18، آذر 1392

محمد رضا هدایتی؛ علی محمد احمدوند؛ حمید رضا هدایتی


عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران

دوره 6، شماره 20، آذر 1392

روح الله غلامی؛ محسن سیفی کفشگری؛ محسن سیفی کفشگری؛ نجفعلی شهبازی


امنیت پایدار در منطقه ژئوپولیتیکی خلیج فارس در پرتو ناپایداری نیروی های همگرا و واگراساز

دوره 5، شماره 17، آذر 1391

سید یحیی صفوی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمد حسین افشردی؛ برات فرجی؛ برات فرجی