کلیدواژه‌ها = غرب آسیا
تبیین سیاست «انتقام سخت» براساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 11-42

زاهد غفاری هشجین؛ حسن محمدمیرزائی


تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ

دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 69-91

سعید پیرمحمدی؛ طاهر طاهری؛ ابوالقاسم باباتبار سرخی


دموکراسی‌سازی و چالش‌های دولت ـ ملت‌سازی در عراق بعد از سال 2003

دوره 14، شماره 52، آذر 1400، صفحه 133-158

محمدرضا فراتی؛ افشین زرگر؛ میرابراهیم صدیق؛ سجاد طایفه


سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی‌سازی منطقه غرب آسیا

دوره 14، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 177-201

علیرضا رحیمی؛ کابک خبیری؛ علیرضا سلطانی؛ ابراهیم متقی


دولت ـ ملت‌سازی در غرب آسیا؛ارائه الگوی بومی برای غلبه بر چالش‌ها

دوره 14، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 175-201

محمدرضا فراتی؛ افشین زرگر؛ میرابراهیم صدیق؛ سجاد طایفه


راهبرد «موازنه از راه دور» و سیاست خارجی امریکا (با تأکید بر غرب آسیا)

دوره 11، شماره 38، خرداد 1397، صفحه 69-90

مجید فرخی چشمه سلطانی؛ سعید عطار


آینده ‏پژوهی حضور ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا

دوره 10، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 139-168

مجید فرخی چشمه سلطانی؛ سعید عطار