سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی‌سازی منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی‎‎سازی منطقه غرب آسیا است. متناسب با این هدف، نگارنده به‌دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که فردگرایی در دوران ترامپ چه تأثیری بر امنیتی‎‎سازی منطقه غرب آسیا داشته است؟ نگارنده تلاش می‎‎کند تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به نظریه پیوستگی روزنا از یک‎‎سو و نظریه امنیتی‎‎سازی مکتب کپنهاگ از سوی دیگر به‌عنوان چارچوب نظری، فردگرایی در سیاست خارجی ترامپ را بررسی و تأثیر آن بر امنیتی‎‎سازی منطقه راهبردی غرب آسیا را تحلیل کند. روزنا منابع سیاست خارجی را به پنج دسته تقسیم می‌کند: فردی، وابسته به نقش، اجتماعی، حکومتی و خارجی. درخصوص اولویت هر کدام از این متغیرها، روزنا معتقد است که نقش متغیر فرد در آمریکا به‌عنوان کشوری با وسعت زیاد، اقتصاد توسعه‌یافته و با جامعه باز در پایین‌ترین سطح قرار دارد. بررسی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ از بعد روان‌شناسی شخصیتی و عملکرد، برخلاف نظریه روزنا نشان می‌دهد که متغیر فرد بالاتر از چهار مورد دیگر قرار گرفته است. هرچند امنیتی‌سازی منطقه غرب آسیا به دولت جرج دبلیو بوش برمی‌گردد؛ اما آنچه این مقاله به‌عنوان فرضیه درنظر گرفته است، تأثیری است که فردگرایی ترامپ به‌عنوان بازیگر امنیتی‌ساز در سیاست خارجی دولت در تشدید امنیتی‌سازی منطقه غرب آسیا و اقدامات تنش آفرین انجام داده است. پژوهش حاضر اثبات می‌کند که اقداماتی ازقبیل ممنوع‌کردن اتباع شش کشور اسلامی از ورود به آمریکا، خروج از برجام، ترور سپهبد قاسم سلیمانی و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی از تل‌آویو به بیت‌المقدس، به‌عنوان اقدامات خاص و نتیجه تشدید امنیتی‌سازی این منطقه، قابل ارائه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individualism in the US Foreign Policy during Trump’s Presidential Period and Its Impact on Securitization in the Region of the Western Asia

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahimi 1
  • Kabak Khabiri 2
  • Alireza Soltani 3
  • Ebrahim Motaghi 4
1 PH.D Candidate in International Ties, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to explain individualism in US foreign policy during the Trump era and its impact on security in the region of the Western Asian. In line with this goal, the author seeks to answer the main question t; What effect has Trump’s individualism had on the security the region of the Western Asian? The author tries to examine the individualism in Trump's foreign policy by using a descriptive-analytical method and quoting the theory of Rosenau continuity, on the one hand, and the theory of security of the Copenhagen school, on the other hand, as a theoretical framework and analyzes its impact on security in the strategic region of the Western Asia. Contrary to Rosenau's theory, a study of American foreign policy under Trump in terms of personality psychology and performance shows that the individual variable is higher than the other four. Although the security of the region of the Western Asian goes back to the George W. Bush administration, what this article hypothesizes is the effect that individualism in the Trump administration's foreign policy is on intensifying the security of the region of the Western Asian and the extraordinary actions that Trump has taken as a security player. The present study proves that measures such as banning citizens of six Islamic countries from entering the United States, leaving JCPOA, assassinating General Qassem Soleimani and moving the Israeli embassy from Tel Aviv to Jerusalem can be presented as special measures and as a result of intensifying security in the region.the documents through library technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The US Foreign Policy
  • Rosena Relevance Theory
  • Individualization. Securitization
  • West of Asiademocracy

Smiley face

منابع
فارسی
ازعندی، علیرضا (1364)؛ مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
افتخاری، اصغر؛ بابایی، ابوالفضل (1397)، تحلیل عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی (با تأکید بر نظریه جیمز روزنا)، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال نهم، شماره 3، 77-53.
آهویی، مهدی (1390)، نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده؛ از اسطوره تا واقعیت، فصلنامه مطالعات جهان، دوره اول، شماره 1، 126-101.
بخشایشی اردستانی، احمد (1379)، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر آوای نور.
پریفتی، بلدر (1396)، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، ترجمه: عبدالمجید سیفی، تهران: قومس.
جلالی بارنجی، محمدرضا (1388)، تحلیل تصمیم‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس پیش‌تئوری روزنا، مطالعات خاورمیانه، شماره 57، 74-49.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ قرشی، سیدیوسف (1391)، نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، 42-7.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1391)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.
 دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ رضایی، نیما (1396)، بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن انقلاب اسلامی توسط رؤسای جمهور ایالات متحده، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 41، 26-3.
راست، بروس؛ استار، هاروی (1381)، سیاست جهانی: محدودیت­ها و فرصت­های انتخاب، ترجمه علی امیدی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
رسولی ثانی‌آبادی، الهام؛ میرحسینی، سیدمحسن (1394)، بررسی عوامل شکل­دهنده به سیاست هسته­ای دولت اعتدال براساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا، فصلنامه راهبرد، شماره 74، 250-235.
روزنا، جیمز (1384)، آشوب در سیاست جهان، نظریه­ای درباره دگرگونی و پیوستگی، مترجم: علیرضا طیب، تهران: انتشارات روزنه.
رینولدز، فیلیپ (1380)، شناخت اصول روابط بین‌الملل، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: وزارت امور خارجه.
زارع‌زاده ابرقویی، رسول (1396)، نگاه کپنهاگی به امنیتی‌سازی؛ مبانی و چالش‌ها، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 36، 119-91.
زمانی، محسن؛ نیاکویی، سیدامیر (1398)، واکاوی عوامل مؤثر بر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال 12، شماره 45، 110-85.
ساجدی، امیر (1396)، سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ؛ مطالعه موردی بحران سوریه و حمله موشکی آمریکا، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، شماره 40، 91-69.
سیف‌زاده، سیدحسین (1384)، مبانی و مدل‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
صفوی، کوروش (1383)، درآمدی بر معناشناسی، تهران: سوره مهر.
عبدالله‌خانی، علی (1385)، بررسی و نقد نظریه امنیتی‌ساختن، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره سوم، 511-491.
عبدالله، عبدالمطلب؛ اسماعیل، مصطفی (1392)، راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران: تداوم یا تغییر؟! مطالعه موردی سیاست خارجی باراک اوباما و مسأله هسته­ای ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 7، 123-103.
عطایی، فرهاد؛ منصوری‌مقدم، جهانشیر (1387)، سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحده آمریکا ازمنظر نظریه پیوستگی روزنا در سال­های 1332-1357، فصلنامه دانش سیاسی، شماره 8، 136-107.
فیروزی، حسن؛ قربانی، ارسلان (1397)، پوپولیسم در نظم سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر نظم بین‌الملل، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 7، شماره 3، 152-121.
کگلی، چارلز دبلیو؛ ویتکف، اوجین آر (1382)، سیاست خارجی آمریکا الگو و روند، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
محمدی‌نجم، حسین؛ یزدان­پناه، محمد (1393)، متغیرهای مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری جهت مداخله نظامی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد، مجله سیاست دفاعی، سال 22، شماره 87، 277-243.
محموداوغلی، رضا (1393)، بررسی فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی
براساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تأکید بر جنگ‌های این رژیم، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 87، 242-207.
مدرس، محمدولی؛ خلیلی، رضا؛ عطانژاد، حبیب (1396)، نقش مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم، 214-185.
مشیرزاده، حمیرا (1396)، تحلیل سیاست خارجی، تهران: انتشارات سمت.
مقامی، امیر؛ ملت، محمدرضا؛ احسن‌نژاد، مسعود (1397)، انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین ازمنظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره دهم، شماره سوم، 225-195.
نوری، وحید؛ حسینی، سیدحسن (1398)، فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ: نتایج و پیامدها، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال دوازدهم، شماره 46، 216-179.
هالستی، کی.جی (1376)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم‌سری، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
انگلیسی
Balzacq, Thierry (2011). A Theory of Securitization: Origins, Core Assumptions, and Variants. In Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, ed. Thierry.
Beck, Ulrich. 2002. The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited. Theory, Culture & Society 19 (4): 39–55.
Buzan, Barry, and Lene Hansen. 2009. The Evolution of International Security Studies. New York: Cambridge University Press
CNN. 2016. Donald Trump: ‘I Think Islam Hates Us’, March 9. http://www.cnn.com/2016/03/09/politics/donald-trump-anderson-cooper-primaryflorida-ohio/index.html. Accessed 17 Aug 2017.
Haass, Richard,2005() “Regime Change and Its Limits,” Foreign Affairs , vol. 84, no. 4(July/Aug)
Hasan, Mehdi. 2017. Don’t Be Fooled by Trump’s Saudi Arabia Speech. He’s Still an Islamophobe. The Washington Post, May 22.
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/05/22/dont-be-fooled-by-trumpssaudi-arabia-speech-hes-still-an-
Hartung, W. (2011). The Military-Industrial Complex Revisited: Thinking Patterns of Military Contracting in the Post 9/11 Period. Available at:
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=classracecorporatepower, (accessed on 2016, Jan 23).
Majidi, Mohammadreza & Mohammadreza Dehshiri (2008); The Contribution of West Asia to the Concept of Human Security, University of Birjand, Iran.
Robinson, J. P. (1984). Chemical and Biological Warfare. Available at: http://vc.bridgew. edu/yearbooks/81/, (accessed on 2016, Feb 16).
Rosenau, Hames N (1971); Pre-Theories and Theories of Foreign Policy in Barry Farrell (ed), Approaches to Comparative and International Politics; Evanston, IL: Northwestern University Press.
Salter, M. B. (2008). “Securitization and desecuritization: A dramaturgical analysis of the Canadian Air Transport Security Authority” Journal of International Relations and Development, 11(4).
Scott , Anderson., & Schwartz, Yishai (2017) How to Move the U.S. Embassy to Jerusalem. (2017, 11 30). Retrieved from Forein Policy:
http://foreignpolicy.com/2017/11/30/how-to-move-the-u-s-embassy-to-jerusalem/
Shipoli, Erdoan (2018); Islam, Securitization and US foreign Policy, MacMilan.
Stritzel, H. (2014). Security in translation, Securitization Theory an the Localization of Threat, New York, Palgrave Macmillan.
UN SC. “United Nations Position on Jerusalem Unchanged, Special Coordinator Stresses, as Security Council Debates United States Recognition of City.” (207, 12 08). Retrieved from UN SC: https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm
UN Security Council Resolution UN SC.. United Nations Position on Jerusalem Unchanged, Special Coordinator Stresses, as Security Council Debates United States Recognition of City. (207, 12 08)Retrieved from UN SC: https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm
 Vuori, J. A. (2008). “Illocutionary logic and strands of securitization Applying the theory of securitisation to the study of non-democratic political orders”, European Journal of International Relations, 14(1).
 Wæver, O. (1995). “Securitization and desecuritization”, in: R. D. Lipschutz (ed.), On security, New York, Columbia University Press.
Waever, Ole. 1995. Securitization and Desecuritization. In On Security, ed. Ronnie D. Lipschutz, 46–86. New York: Columbia University Press.
Ole Waefver (2003). Securitization: Taking stock of a research program in security studies, Mimeo.
Williams, M. C. (2003). “Words, images, enemies: Securitization and international politics”, International Studies Quarterly, 47(4).