کلیدواژه‌ها = تروریسم
تعداد مقالات: 21
5. راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

ابراهیم حاجیانی؛ محسن کریمی شیرودی


8. داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

بهادر امینیان؛ سیدحسام الدین زمانی


9. مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

نبی الله روحی


10. گفتمان حاکم بر شکل گیری و فعالیت های داعش بر اساس نظریات اسپرینگز- تیلی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

هادی تاجیک؛ عبدالرضا عالیشاهی؛ سید علی مجیدی نژاد


12. راهبردهای تروریسم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1391

سعید توکلی


15. تحلیل تطبیقی مبانی نظری و عملی مقاومت و تروریسم (حقوق و تکالیف نهضت های ازادی بخش)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391

روح الله قادری کنگاوری؛ داود اقایی خواجه پاشا


16. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390

اصغر افتخاری؛ علی شبستانی


18. بسترها و زمینه های موثر در تکوین و گسترش طالبان پاکستانی

دوره 3، شماره 7، پاییز 1389

دکتر نوذر شفیعی؛ زهرا ثالثی؛ اقدس اقبال


19. فعالیت های تروریستی پژاک و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

دکتر سید موسی پور موسوی؛ جهانبخش رهنما قره خانبگلو؛ مهدی میرزازاده کوهشاهی


20. تاثیر ایدئولوژی بر شکل گیری تروریسم جدید

دوره 3، شماره 8، پاییز 1389

دکتر ابوذر گوهری مقدم


21. سیاست خارجی بوش (2008-2001) و گسترش رادیکالیسم در آمریکای لاتین

دوره 3، شماره 8، پاییز 1389

دکتر سید محمد کاظم سجادپور؛ بهنام دنیا جو