واکاوی معنا و مفهوم ترور و تروریسم مبتنی بر منظومة فکری امام خامنه‌ای«مدظله العالی» به روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین«علیه السلام»

2 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین«علیه السلام»

چکیده

در این پژوهش به بررسی منظومة فکری امام خامنه‌ای«مدظله‌العالی» پیرامون موضوع «ترور و تروریسم» پرداخته شده است. اقدامات و فعالیت‌های تروریستی فزاینده به خصوص در منطقة غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت پرداختن به چنین موضوعی را برجسته می‌سازد. خلأ موجود در حوزة پردازش به منظومة فکری ایشان در این موضوع، محرک محققان برای انجام چنین تحقیقی شد. برای این منظور و کشف مضامین و مقولات، یکی از بهترین روش‌ها، کاوش در متن بیانات، به روش تحلیل مضمون با استفاده از دو رویکرد ترکیبی براون و کلارک و نیز آتراید استیرلینگ است. کُدگذاری از مضامین کلیدی، آشکار، پنهان و تکراری بیانات، در نرم‌افزار تحلیلی MAXQDA18 انجام شد. تعداد 1092 کُد در قالب 131 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد.در نتیجه، نظریه‌ها و رهیافت‌های ایشان در موضوع تروریسم دسته‌بندی گردید. در این میان، از منظر ایشان، کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل، مرتجع منطقه عامل، حامی و محرک تروریسم و ناامنی و نیز گروهک‌ها، اشرار و منافقین پیاده نظام آنها در منطقه غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند. همچنین منشا ایجاد، بقاء و استمرار وجود رژیم اشغالگر قدس عملیات‌های تروریستی در مناطق اشغالی است. در صورتی که مستکبرین به دروغ ایران را به تروریسم و حمایت از آن متهم می‌کنند. از دیدگاه ایشان، مبارزه و مقابله با تروریسم یک وظیفه همگانی به رهبری جبهه مقاومت در منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Meaning and Concept of Terror and Terrorism Based on the Intellectual System Imam Khamenei " His Shadow Is Permanent" by the Method of Theme Analysis

نویسندگان [English]

  • mohsen abedidorche 1
  • javad esteki 2
1 Assistant Professor of Imam Hossein " peace be upon him" Officer Training and Guards University
2 Assistant Professor of Imam Hossein " peace be upon him" Officer Training and Guards University
چکیده [English]

In This Research, The Intellectual System of Imam Khamenei "His Shadow Is Permanent" Has Been Investigated Regarding the Subject of "Terror and Terrorism". Terrorist Actions and Activities in the West Asian Region and the Islamic Republic of Iran After the Victory of the Islamic Revolution Highlight the Importance of Dealing With Such an Issue. The Void in the Field of Processing to Her Thought System in this Matter Motivated the Researchers to Conduct Such Research. For This Purpose and to Discover Themes and Categories, one of the Best Methods is to Explore the Text of the Statements, Using the Method of Theme Analysis, Using the Two Combined Approaches of Brown and Clark and Atride -Stirling. Coding of the key, Obvious, Hidden and Repetitive Themes of Statements Was Done in MAXQDA18 Analytical Software. A Number of 1092 Codes Were Extracted in the Form of 131 Basic Themes and 9 Organizing Themes. From His Point of View, European Countries, America, Israel, Reactionary in the Region; the Agent, Supporter and Driver of Terrorism and Insecurity as Well as Gangs, Evildoers and Hypocrites; Their Infantry Were Known in the Region of West Asia and the Islamic Republic of Iran. The Origin of the Creation, Survival and Continuation of the Existence of the Occupation Regime of Al-Quds Is Terrorist Operations. If the Arrogant Falsely Accuse Iran of Terrorism and Supporting it. From Her Point of View, Fighting and Confronting Terrorism Is a Common Duty Led by the Resistance Front in the Region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terror
  • Terrorism
  • Intellectual System
  • Theme Analysis
  • MAXQDA Software
الوانی، مهدی و همکاران (1395)، بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشۀ مهندسی فرهنگی، دین و سیاست فرهنگی، شماره هفتم، پاییز و زمستان.
ایسنا (1384)، متن کامل سیاست‌های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، آدرس اینترنتی https://www.isna.ir، تاریخ مطلب 29/12/1384، تاریخ بازدید 30/2/1399.
برزگر، نصرت و همکاران (1398)، نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه‌جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شماره 2، بهار.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری(1396)، وحدت و همگرایی، آدرس اینترنتی https://www.leader.ir/fa/timeline/9/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C، تاریخ مطلب 13/9/1396، تاریخ بازدید30/2/1399.
پایگاه خبری-تحلیلی چشم‌انداز1404 (بی‌تا)، سیاست‌های کلی نظام در دورۀ چشم‌انداز، آدرس اینترنتی https://1404.ir/download?f=2015/05/10/0/209.pdf، تاریخ بازدید 25/2/1399.
پورحبیب، عسکری و پریسا دریایی (1394)، تنوعات قومی فرصت یا تهدید، دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی.
پورقوشچی، محمدرضا و محمود نادری (1393)، جهانی شدن و تکثرگرایی قومی در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها، مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال پنجم، شمارۀ 14 (پیاپی 17).
ترابی، یوسف و یوسفعلی مجیدی (1393)، مدیریت شکاف‌های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 11، شماره پیاپی 41، زمستان.
تقی‌لو، فرامرز (1386) تنوع قومی، سیاست چندفرهنگی و الگوی شهروندی: بررسی موردی ایران معاصر، مطالعات راهبردی، سال دهم، شمارۀ اول، شمارۀ مسلسل 35، بهار.
چمن‌خواه، لیلا (۱۳۸۹)، الگوی نظری مطالعه تنوع فرهنگی و انسجام ملی در کشور، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم.
حق‌پناه، جعفر (1382)، روند تدوین سیاست قومی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، شماره 19.
خمینی، روح‌الله، (1385)، صحیفه امام، تهران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره).
دشتی، فرزانه و محمدرحیم عیوضی (1397)، در مقالۀ عوامل مؤثر در ارتقاء همگرایی اقوام ایرانی در عصر جهانی شدن، پژوهشنامۀ انقلاب اسلامی، سال هشتم، شمارة 29، زمستان.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (1388)، گزیده بیانات رهبر انقلاب در باره مردم کردستان و دیگر اقوام/ در حاشیه، آدرسhttp://farsi.khamenei.ir/page?id=6615، تاریخ مطلب 22/2/1388، تاریخ بازدید3/3/1399.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (1390الف)، ابلاغ سیاست‌های کلی «آمایش سرزمین»، آدرس اینترنتیhttp://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37919، تاریخ مطلب21/9/1390، تاریخ بازدید30/2/1399.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (1390ب)، مروری بر نگاه رهبر انقلاب به قومیت‌های ایرانی هویت قومی؛ جزئی از هویت ملی ما، آدرس اینترنتی http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=17601، تاریخ مطلب 25/7/1390، تاریخ بازدید30/2/1399.
رنجبر، مقصود و همکاران (1397). بررسی و تحلیل نظام سیاستگذاری قومی در ایران، فصلنامۀ راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 7، زمستان.
رهبری، علیرضا، (1380)، انقلاب اسلامی و هویت ملی، علوم سیاسی، سال چهارم، شمارۀ 16.
ساروخانی، باقر (1370)، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1393)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اردیبهشت.
سید امامی، کاووس و حمید هوشنگی (1395)، سیاستگذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی، مطالعات ملی، سال هفدهم، شماره 2.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392)، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور.
صالحی امیری، رضا (1388)، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.
عاملی، سعیدرضا و نجمه محمدخانی (1394)، ارتباطات بین‌فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه‌ای ایرانی، تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 4، زمستان.
عیوضی، محمدرحیم و فرزانه دشتی (1396)، در مقالۀ شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در ارتقاء همگرایی اقوام ایرانی در عصر جهانی شدن، مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، سال هفتم، شمارۀ 28.
غلامی شکارسرایی، محمدرضا (1395)، تحلیل گفتمان سیاست‌های قومی پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دورۀ 1368 – 1376)، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ششم، شماره 20 ، پاییز.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (نشرهای متعدد به‌صورت چاپی و الکترونیک)
کریمی مله، علی (1387)، مدیریت سیاسی جوامع چند فرهنگی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس.
کریمی مله، علی (1390)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل و نظریه‌ها، تهران، سمت.
مارجر مارتین (1377)، سیاست قومی، مطالعات راهبردی، پیش‌شماره 1.
متقی، افشین و همکاران (1396)، مدل‌سازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات‌شناسی اقوام (مطالعۀ موردی: استان کردستان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة 49، شمارة 4، زمستان.
محمودی، ابوالقاسم و دیگران (1398)، ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران، مجلس و راهبرد، سال بیست و ششم، شماره نود و نه، پاییز.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1382)، سیاست‌های کلی نظام در دورۀ چشم‌انداز، آدرس اینترنتی https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299، تاریخ بازدید 28/2/1399.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (1371)، اصول سیاست فرهنگی کشور، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آدرس https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100172، تاریخ بازدید 11/3/1399.
مقتدائی، مرتضی و علیرضا ازغندی، آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی، دوره 12، شماره 34، بهار.
مقصودی، مجتبی و انوشه دربندی (1391)، بررسی سیاست‌های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات (2006-1998)، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال هفتم، شمارۀ 4، پاییز.
میرلطفی، محمودرضا و دیگران (1394)، بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی  مذهبی مطالعه موردی: شهرستان زابل، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال پنجم، شماره 19، پاییز.
نظری، علی‌اشرف و بهاره سازمند (1394)، مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائۀ راه‌کارهایی برای ایران، سیاستگذاری عمومی، دورۀ1، شمارۀ1، بهار.
چلبی، م. (1378)، در مقاله ای تحت عنوان «بررسی هویت قومی و رابطه آن با هویت جامعه­ای(ملی). جلد .1 تهران: وزارت