فعالیت های تروریستی پژاک و امنیت جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده:
پژاک یکی از احزاب تروریستی فعال در مناطق کردنشین است که در سالیان اخیر با نفوذ بین شهروندان و انجام عملیات تروریستی سبب ایجاد ناامنی در مناطق شمال غرب کشور شده است.
در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تهدیدهای گروه تروریستی پژاک بر امنیت ایران پرداخته اند. به بیان دیگر، این پژوهش درصدد است روشن سازد که پژاک چگونه امنیت شمال غرب جمهوری اسلامی را با تهدید مواجه می سازد؟ هدف این پژوهش شناساندن ابعاد فعالیت ها و تهدیدهای پژاک در پی تشدید فعالیت های تروریستی این گروه و تاثیر آن بر امنیت شمال غرب ایران است.
نتیجه بررسی نشان می دهد این گروه تحت تاثیر جریان های سیاسی و فکری حاکم بر آن و با اتکا به فعالیت های تروریستی نظیر به شهادت رساندن شهروندان و نیروهای انتظامی، ارتباط با دولت های مخالف جمهوری اسلامی ایران و حمایت از سیاست های آنان، فعالیت های تبلیغی علیه نظام و نشر مطالب غیرواقعی و پخش آن بین شهروندان، قاچاق کالا و انسان و باج گیری، امنیت شمال غرب کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها