تحلیل عنوان فقهی_حقوقی اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و امکان سنجی تعقیب کیفری آن در محاکم داخلی(با تاکید بر صلاحیت شخصی منفعل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد

2 دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد، ایران.

4 گروه حقوق،دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the jurisprudential-legal title of the action of the United States in martyring General Soleimani and the feasibility of criminal prosecution in domestic courts (with an emphasis on passive personal jurisdiction)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghorbani 1
  • Abbas Abbas Kalantari Khalilabad 2
  • Seyed Mostafa Mirmohammadi Meybodi 3
  • Nafiseh Motavallizadeh Naeini 4
1 PhD student of criminal law and criminology of Ayatollah Haeri Meybod University, Yazd
2 Associate Professor of Jurisprudence and Law Department of Ayatollah Haeri Meybod University, Yazd
3 Assistant Professor of Jurisprudence and Law Department, Ayatollah Haeri Meybod University, Yazd, Iran
4 Law Group, Theology Faculty, Meybod University. Meybod. Iran
چکیده [English]

Today, the countries supporting terrorism have been able to organize and implement their actions wherever they want, using modern technology and equipment. Examining terrorism and jurisprudential titles related to this term, along with their constituent elements, provides the means to compare these criminal behaviors. A comparison that, by identifying the commonalities and differences of these titles, can evaluate the method adopted in dealing with the action of the United States of America in martyring Sardar Soleimani. The questions that the current research is meant to answer are: From a jurisprudential-legal point of view, what criminal title applies to the action of the United States in relation to this crime? What does terrorism have to do with intentional murder? Which method (proceeding in domestic or international courts) is suitable for the legal case of assassination of Martyr Soleimani? The findings of the research show that despite the absence of a legal pillar of the phenomenon of terrorism in the domestic laws, if this behavior leads to intentional murder, it is unimpeded to impose punishment, including retribution, ransom, and general aspects, on the perpetrators by the domestic courts of the capital. which is discussed in this article with the method of descriptive-analytical study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Martyr Soleimani
  • personal jurisdiction
  • execution guarantee
  • criminal prosecution

Smiley face