کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تبیین افول آمریکا از منظر امام خامنه ای

دوره 15، شماره 56، آذر 1401، صفحه 11-43

حسن محمدمیرزائی؛ شهره پیرانی؛ مهدی نادری


تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان

دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 43-67

سید اصغر باقری نژاد؛ بهزاد قاسمی


اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 5-38

اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی