کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 7
1. نقش مستشاری جمهوری اسلامی‌ایران در تأمین امنیت منطقه‌ای

دوره 11، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 5-37

روح اله قادری کنگاوری


2. اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 5-38

اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی


5. نفوذ در فقه روابط بین‌الملل شیعی: مطالعة تطبیقی نگاه فقهای سه دورة پیشامشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 185-220

هادی تاجیک؛ سید محمد ساداتی نژاد؛ محمد حسن مسلمی


6. تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی شیعه بر توسعه نفوذ انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1392

محمد حسین افشردی؛ حسین اکبری