دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، خرداد 1400 (فصلنامه بهار) 
تبیینی بر گسست و تحول نظری از تروریسم کلاسیک به تروریسم نوین

صفحه 31-60

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند؛ محسن شکری


راهبرد سیاست خارجی روسیه درقبال برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق

صفحه 153-173

ابومحمد عسگرخانی؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران


دولت ـ ملت‌سازی در غرب آسیا؛ارائه الگوی بومی برای غلبه بر چالش‌ها

صفحه 175-201

محمدرضا فراتی؛ افشین زرگر؛ میرابراهیم صدیق؛ سجاد طایفه