کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
قدرت هوشمند در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 91-119

حسین فتاحی اردکانی؛ رضا محمود اوغلی


راهبردهای نرم آمریکا برای نفوذ در عراق

دوره 10، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 221-243

حسین روزبه؛ مهناز گودرزی