کلیدواژه‌ها = قدرت
تحلیل مفهوم و الگوی قدرت در فضای مجازی؛ مطالعه شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی

دوره 17، شماره 62، اردیبهشت 1403، صفحه 169-204

سیده حانیه مومنی؛ مقصود رنجبر خاچک؛ غلامرضا خواجه سروی


تحلیل عناصر قدرت نظامی در سیره علوی باتأکیدبر جنگ صفین

دوره 12، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 6-35

اصغر افتخاری؛ سعید رهنمود


نقش اخلاق سیاسی در استحکا مبخشی بُعد سیاسی ساخت درونی قدرت

دوره 8، شماره 28، آذر 1394، صفحه 5-34

سیامک باقری چوکامی؛ حسین حسینی