اهمیت عامل جمعیت در استراتژی دفاع هوشمند مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

ر تهدیدات متوجه امنیت ملی کشور در چارچوب استراتژی دفاع هوشمند را لازم و ضروری تشخیص داده اند.
از آن جا که تقلیل جمعیت با خلل در منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده مؤلفه قدرت ملی، صیانت از دین و تمامیت ارضی کشور را در صورت تهاجم بدخواهان و دشمنان دشوار می سازد، در این مطالعه سعی شده است با روش تحلیل محتوا ، زمینه های تشخیص محوریت عامل جمعیت در سیاست دفاعی کشور توسط مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این نوع نگرش دفاعی رهبران هر جامعه‌ ،زیرساخت سیاست دفاعی آن جامعه را تشکیل می دهد. رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فرماندهی کل قوا ،وجود جمعیت پر شمار و قوی را به عنوان عاملی تعیین کننده جهت افزایش قابلیت بازدارندگی در برابپژوهش نشان می‌دهد خنثی ساختن توطئه شوم ‌استکبار جهانی برای کاهش قدرت دفاعی ایران از طریق اعمال سیاست خزنده کاهش جمعیت،ضرورت پایداری بر اجرای سیاست های تحکیم خانواده و افزایش باروری در کشور و پیگیری برنامه‌های حمایتی برای افزایش فرزندآوری به منظور اجرای استراتژی دفاع هوشمند مقام معظم رهبری جهت تقویت توان دفاعی کشور را مضاعف می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance of the population factor in the Supreme Leader's intelligent defense strategy

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh
Isfahan University of Art
چکیده [English]

The type of defense attitude of the leaders of each society forms the infrastructure of that society's defense policy. The Leader of the Islamic Republic of Iran, as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, has recognized the existence of a large and strong population as a determining factor for increasing deterrence against threats to the country's national security in the framework of the smart defense strategy.
Since the reduction of the population with the disruption in human resources as one of the factors that make up the component of national power makes it difficult to protect the religion and territorial integrity of the country in the event of an attack by ill-wishers and enemies, in this study, an attempt has been made with the method of content analysis. , the fields of recognizing the centrality of the population factor in the country's defense policy should be investigated by the Supreme Leader. The result of this research shows the neutralization of the sinister conspiracy of global arrogance to reduce Iran's defense power through the implementation of the creeping policy of population reduction, the necessity of persistence on the implementation of family consolidation policies and increasing fertility in the country and pursuing support programs to increase childbearing in order to implement the strategy. The intelligent defense of the Supreme Leader doubles the defense power of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • smart defense
  • supreme leadership position
  • power
  • defense ability

Smiley face