تحلیل مفهوم و الگوی قدرت در فضای مجازی؛ مطالعه شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قم. دانشکده علوم انسانی. گروه علوم سیاسی

2 گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم

3 گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ماهیت قدرت و نحوه شکل گیری آن در بستر ساختارهای جدید تولید، فرآوری و انتقال اطلاعات (از جمله در بستر شبکه های اجتماعی) متفاوت از فضای واقعی است، بدین معنا که فضای شبکه های اجتماعی، نظام نوینی از کنشگری اجتماعی را برای افراد ایجاد کرده است که در نهایت می تواند منجر به شکل گیری قطب های جدیدی از قدرت شود. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این سوالات انجام شده است که: آیا ماهیت قدرت در شبکه های اجتماعی تغییر کرده است؟ فرآیند شکل گیری قدرت در شبکه های اجتماعی چگونه است؟ در پاسخ به این سوال، شکل گیری جنبش های اجتماعی تحت تاثیر فضای مجازی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های این پژوهش نشان می دهد با پذیرفتن تعاریف متعارف از قدرت، شکل گیری آن در فضای شبکه ای در یک چارچوب آبشاری و براساس سطوح سلسله مراتبی کنشگران، از مالکان زیرساخت اینترنت، به مالکان پلتفرم ها و در مرحله بعد به کاربران (به ترتیب اثرگذاری شامل: سلبریتی ها، اینفلوئنسرها، بلاگرها، رسانه های رسمی و در نهایت کاربران عمومی) صورت می گیرد. همچنین در فرآیند شکل گیری قدرت شبکه ای، مالکیت یا امکان کنترل پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept and pattern of power in virtual space; Studying the formation of social movements

نویسندگان [English]

  • seyyede Hanieh momeni 1
  • maghsood ranjbar khachak 2
  • Gholamreza khajesarvi 3
1 Azad University of Qom. Faculty of Humanities. Department of Political Science
2 Department of Political Science, Faculty of Humanities, Azad University of Qom
3 Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The nature of power and how it is formed in the context of new structures of information production, processing and transmission (including in the context of social networks) is different from the real space, which means that the space of social networks has created a new system of social activism for people. which can ultimately lead to the formation of new poles of power. The current research was conducted with the aim of answering these questions: Has the nature of power in social networks changed? How is the process of power formation in social networks? In response to this question, the formation of social movements under the influence of virtual space was also investigated.
The findings of this research show that by accepting the conventional definitions of power, its formation in the network space in a cascade framework and based on the hierarchical levels of actors, from the owners of the Internet infrastructure, to the owners of the platforms and in the next stage to the users (respectively Influence includes: celebrities, influencers, bloggers, official media and finally general users). Also, in the process of forming network power, ownership or the possibility of controlling social networking platforms plays a very important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • social networks
  • cyber man
  • social movements