کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
بررسی قراردادهای نفتی ایران (IPC) در چارچوب شاخص‏های اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 115-138

علی طاهری فرد؛ هادی دیباوند؛ هادی دیباوند


مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1395، صفحه 65-96

مصطفی سمیعی نسب؛ یاسر سلیمانی؛ سعید عبدی؛ سعید عبدی


نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی

دوره 7، شماره 25، آذر 1393

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا در ه شیری؛ جواد وزیری