کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی قراردادهای نفتی ایران (IPC) در چارچوب شاخص‏های اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 115-138

علی طاهری فرد؛ هادی دیباوند؛ هادی دیباوند


4. مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 30، بهار 1395، صفحه 65-96

مصطفی سمیعی نسب؛ یاسر سلیمانی؛ سعید عبدی؛ سعید عبدی


7. نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا در ه شیری؛ جواد وزیری