کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 7
1. بازنمایی ژئوپلتیک ایالات متحده از موضوع انرژی هسته ای در خاورمیانه

دوره 9، شماره 30، بهار 1395، صفحه 123-144

جنیدی رضا؛ زهرا احمدب پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ فردوس اقاگل زاده


2. گفتمان حاکم بر شکل گیری و فعالیت های داعش بر اساس نظریات اسپرینگز- تیلی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

هادی تاجیک؛ عبدالرضا عالیشاهی؛ سید علی مجیدی نژاد


5. تاثیر انقلاب های عربی بر تقابل استراتژیک ایران وامریکا

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390

مصطفی ملکوتیان؛ ارش بید الله خانی؛ علی اصغر ستوده


6. رفتارسنجی آمریکا در قبال دومینوی انقلاب های خاورمیانه

دوره 4، شماره 11، پاییز 1390

علی اکبر جعفری؛ سید قاسم منفرد


7. بازنمایی ژئوپلتیکی ایالات متحده امریکا از موضوع و انرژی هسته ای در خاورمیانه

دوره 3، شماره 6، پاییز 1389، صفحه 123-144

رضا جنیدی؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ فردوس آقاگل زاده