دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1390 (489) 
3. راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام

عباسعلی رهبر؛ روح الله اسلامی؛ فاطمه ذوالفقاریان


4. تبیین ژئوپولیتیکی شکل گیری سازمان منطقه ای در حوزه ژئوپولیتیکی خزر آسیای مرکزی

زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت؛ رضا ملا حسینی اردکانی؛ صابر رحیمی


5. فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه

علیرضا اقا حسینی؛ محمود رضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهره مرندی؛ زهره مرندی