کلیدواژه‌ها = امنیت اقتصادی
تحلیل راهبردی پیامدهای معوقه‌های بانکی بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 62، اردیبهشت 1403، صفحه 227-258

سید ابوالحسن بتولی؛ غلامحسین بیابانی؛ محمد جندقی قمی


واکاوی مهم ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397

دوره 13، شماره 48، آبان 1399، صفحه 51-76

سید یحیی علوی رضوی؛ نجفعلی شهبازی؛ محمدحسین احدی


مفهوم شناسی امنیت اقتصادی

دوره 3، شماره 9، آذر 1389

دکتر الله مراد سیف


تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی

دوره 3، شماره 9، آذر 1389

قربانعلی محبوبی؛ نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی