کلیدواژه‌ها = تهدید
عوامل مؤثر بر اتحاد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و سوریه در دهه 1980

دوره 17، شماره 62، اردیبهشت 1403، صفحه 93-136

محسن باقری؛ محمد علی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


تقویت ضریب ایدئولوژیک به‌مثابه عامل مقوم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 55، آبان 1401، صفحه 71-95

اکبر خزلی؛ اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی


تأثیر تهدیدات سیاسی- امنیتی محور مقاومت بر آسیب‌پذیریرژیم صهیونیستی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 59-89

اصغر افتخاری؛ محمد مهدی سلیمانی


رویکرد تطبیقی سیاست خارجی امریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران و کره‌شمالی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1399، صفحه 28-63

گلتاب دارابی؛ سید محمد طباطبایی