نویسنده = مهدی فیروزکوهی
تعداد مقالات: 2
1. اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 5-38

اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی


2. ظرفیت‌سنجی نظریات روابط بین‌الملل در عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نظریة سازه‌انگاری)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 63-90

اصغر افتخاری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ مهدی فیروزکوهی