طرح راهبردی مواجهه با جریان های برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پاسدار

2 دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشگاه داعا

4 امام حسین

چکیده

بدنبال اقدامات پنهان و آشکار از طرف برخی از جریانات داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و در قالب پوشش با شعارهای به ظاهر قشنگ و عوام پسند و با بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مشخص شد که این جریانات فکرهای پلید و شومی برای نظام اسلامی دارند و طیفی از اهداف را برای به دست گرفتن قدرت از تغییر تا براندازی را به صورت نرم و کاملاً ترکیبی دنبال می‌نمایند. از آنجا که اقدامات توسعه‌طلبانه و به تعبیری اصلاحی اگر در راستای اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران نباشد و هرچند قانونی صورت بگیرند، نشان از اهدافی دیگر در پشت پرده‌ی این اقدامات دارد که از آن به براندازی نرم تعبیر می‌شود و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که چه راهبردهایی برای مواجهه با این جریانات و اقدامات براندازانه آنها وجود دارد و راهکارهای پیاده سازی این اقدامات کدامند؟ لذا پرداختن به‌ابعاد گوناگون این پدیده و ارائه‌ی راهبردهای مناسب برای مواجهه با آن اذهان دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را به‌خود مشغول داشته است. این تحقیق با هدف ارائه‌ی راهبردهای مواجهه با جریانات معارض برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی، درپاسخ به‌سئوال:
 راهبردهای ج.ا.ایران جهت مواجهه با جریان‌های معارض برانداز نرم نظام کدامند؟
با بهره‌گیری از نظریات اندیشمندان در خصوص نظریه‌های انقلاب و براندازی – از روش راهبردپردازی SOAR)) بهره برده و با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین 58 نفر خبره‌ی شناسایی شده به روش گلوله برفی و طوفان مغزی، به 18 راهبرد برای پاسخ به سؤلات مذکور دست یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ssfgdhh kklj kkl;

نویسندگان [English]

  • akbar khezli 1
  • reza seraj 2
  • kazem samdaliri 3
  • mehdi firuzkuhi 4
1 pasdar
2 ssgaf dksb
3 sfgsg hskanj
4 gfgh jhgj
چکیده [English]

The hidden and internal wing of some currents and foreign in various political, scientific, cultural, economic fields and in the form of cover with outward and populist slogans and by examining the intelligence and security institutions of the country, it is clear that these currents are evil thoughts. And they have an Islamic evil and they follow the system from change to subversion in a software and completely combined way to seize power. Since it must exist as a developmentalist and as a reformer, if it exists in conflict with the ideals of the Islamic Republic of Iran and may even be illegal, it indicates another purpose behind the scenes of this, I interpret it as software and this question in The mind takes over. What strategies are there to deal with these subversive currents and situations and what are the implementation strategies? Dealing with the various dimensions of this phenomenon and presenting suitable strategies to deal with it, I have taken care of the minds of sympathizers and those interested in the Islamic revolution. This research aims to present the strategies
 What are the strategies of J.A. Iran to deal with the opposing currents of subverting the system's software?
Using the opinions of different thinkers regarding the theories of revolution and subversion - from the SOAR methodology, a questionnaire was prepared and distributed among 58 experts identified by the snowball and brainstorming methods, and 18 strategies were identified to answer the mentioned questions. Is. has been achieved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft subversion trends
  • subversion
  • confrontation
  • strategy