نویسنده = اصغر افتخاری
تحلیل جنگ هیبریدی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 93-130

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


تحلیل عناصر قدرت نظامی در سیره علوی باتأکیدبر جنگ صفین

دوره 12، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 6-35

اصغر افتخاری؛ سعید رهنمود


گذار از علوم امنیتی سکولار به نظریه امنیت شریعتمدار

دوره 9، شماره 32، آذر 1395، صفحه 5-34

اصغر افتخاری؛ ابوالفضل صدقی