نویسنده = نجفعلی شهبازی
تعداد مقالات: 3
2. عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران

دوره 6، شماره 20، پاییز 1392

روح الله غلامی؛ محسن سیفی کفشگری؛ محسن سیفی کفشگری؛ نجفعلی شهبازی


3. تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

قربانعلی محبوبی؛ نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی