دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کارگزاران امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

محمود کلاه چیان


2. مؤلفه‌های افزایش قدرت نرم و عمق راهبردی ایران در سوریه و عراق پس از ظهور داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

سجاد نجفی؛ علیرضا خسروی


3. دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم؛برون‌نگری در اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

عبدالمحمد کاشیان


4. تجزیه‌وتحلیل رویکرد دولت ترامپ درقبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حمید درج؛ محمدعلی بصیری


5. تحلیل راهبرد امریکا درقبال کردهای سوریه براساس نظریه انتخاب عقلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

شهره پیرانی؛ حامد کاظمی؛ شهرام پیرانی


6. برساخت‌گرایی سیاسی در روابط عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران از پسابیداری اسلامی تا پسابرجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

عبدالرضا عالیشاهی؛ یونس فروزان