کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مناسبات امنیتی امریکا و عربستان سعودی بر پایۀ نظریۀ نورفتارگرایی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 191-210

افشین متقی؛ مصیب قره بیگی


2. راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

ابراهیم حاجیانی؛ محسن کریمی شیرودی