کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 2
1. نظریه سعادت و جایگاه سیاست در اندیشه امام خمینی)ره(

دوره 6، شماره 21، پاییز 1392

سید مهدی میرعابدینی؛ هادی گودرزی رئوف


2. الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

دکتر اصغر افتخاری؛ ابوالحسن حسین زاده