کلیدواژه‌ها = بحران
تعداد مقالات: 3
1. گفتمان حاکم بر شکل گیری و فعالیت های داعش بر اساس نظریات اسپرینگز- تیلی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

هادی تاجیک؛ عبدالرضا عالیشاهی؛ سید علی مجیدی نژاد


2. الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

دکتر اصغر افتخاری؛ ابوالحسن حسین زاده