کلیدواژه‌ها = راهبرد
طرح راهبردی مواجهه با جریان های برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، بهمن 1402، صفحه 223-255

اکبر خزلی؛ رضا سراج؛ کاظم سام دلیری؛ مهدی فیروزکوهی


راهبردهای رسانه ای امنیت پایدار

دوره 5، شماره 15، آذر 1391

حسن رستگار پناه


راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم

دوره 4، شماره 12، آذر 1390

اصغر افتخاری؛ علی شبستانی


شاخصه های راهبرد امنیت انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 12، آذر 1390

سید جلال دهقانی فیروزابادی؛ سید رحمان فیروز ابادی