نگرشی پست مدرن به نا آرامی های کشور در سال 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه آزاد واحد قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل موثر در اغتشاشات در سال 1401 است. چه عواملی نقش محوری در اغتشاشات اخیر داشته است؟ فرضیه پژوهش مدعی است، عوامل فرهنگی در اغتشاشات سال 1401 نقش تعیین کننده داشته است. برای اثبات این مدعا از نظریه پست مدرنیسم و مؤلفه‌های آن جهت تجزیه و تحلیل ناآرامی های کشور بهره گرفته شده است. از اینرو، با استفاده از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب از طریق فیش برداری از کتب و مقالات و همچنین دنبال نمودن رسانه های داخلی و خارجی و محتواهای منتشر شده در فضای مجازی، به تحلیل و تبیین این عوامل همت گماشته شد. یافته ها در راستای تایید مدعای مطرح شده در فرضیه پژوهش است. نتایج نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگی، بالاخص رسانه ها و فضای مجازی محوری ترین نقش در اثرگذاری بر ناآرامی های چند ماهه کشور را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A postmodern attitude to the unrest in the country after the death of Mahsa Amini

نویسنده [English]

  • Ali. Akbar Nedaee
graduated on Phd of Public Policy Making, Azad University of Qom, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to investigate the effective factors in the disturbances following the death of Mahsa Amini. What factors have played a vital role in the recent disturbances? The hypothesis of the research claims that cultural factors played a determinative role in the disturbances related to the death of Mahsa Amini. To prove this claim, the theory of Postmodernism and its components have been used to analyze the unrest in the country. Therefore, by using a qualitative method based on a library approach and gathering materials through the extraction of books and articles, as well as following domestic and foreign media and content published in cyberspace, attempts were made to analyze and explain these factors. The findings indicate the confirmation of the claim raised in the research hypothesis. The results indicate that the role of cultural factors, especially the media and virtual space, has played the most pivotal role in impact on the country's several months of unrest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahsa Amini
  • Disturbances
  • Postmodernism
  • Media
  • Cyberspace