الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اندیشه سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده گروه حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

نویسندگان [English]

  • Ali Hamzepor 1
  • Ahmad Bakhshayesh Ardestani 2
  • Seyyed Mostafa Abtahi 3
  • Mohammad Tohidfam 4
1 PhD student in Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Political Thought, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Department of Science and Research, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

کلیدواژه‌ها [English]

  • الگو
  • جامعه پذیری
  • ارزشهای انقلاب اسلامی
  • دانشگاهها
  • ثبات