خوانشی از رابطه تاریخ و اطلاعات؛ جایگاه مطالعات تاریخی در فرایند شناختی نهادهای اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)- گروه معراف

2 جامع امام حسین علیه السلام

3 امام حسین/دانشگاه امام حسین

چکیده

مقاله پیش‌ِرو، در نظر دارد متناسب با نقش شناختی سازمان‌های اطلاعاتی، تاثیر تاریخ بر آن نهاد را بررسی نماید. در تاریخ تحولات جوامع انسانی، ظرفیت‌هایِ اطلاعاتی و آگاهی‌بخشیِ نهفته است که می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در پیشبرد وظایف نهادهای اطلاعاتی برجای گذارد. این دو از جنبه‌های مختلفی در پیوند با یکدیگر قرار می‌گیرند. براین اساس، سوال مقاله بر تبیین تاثیر تاریخ بر نهادهای اطلاعاتی متمرکز گردیده و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی آن پرداخته است.
یافته‌های مقاله حکایت از آن دارد به اقتضای تحولات عصر جدید، که توانایی بر محور دانایی و آگاهی جریان دارد، نقش شناختی، اصلی‌ترین عامل در شکوفایی ظرفیت نهادهای اطلاعاتی است. به میزان تسهیل، تامین و تحقق نقش شناختی، توانمندی و نقش‌آفرینی پایدار دستگاه‌های مزبور حاصل می‌گردد. تاریخ؛ گذشتهِ‌زنده، با انبوه اطلاعات و تجارب، از مهمترین عوامل در تامین نقش شناختی نهادهای اطلاعاتی می‌باشد. بدین خاطر، تاریخ را می‌بایست از منابع اطلاعات برتر دانست. توجه به آن، از مهمترین عواملی است که زمینه دستیابی به برتری اطلاعاتی و اشرافیت همه‌جانبه را فراهم می‌آورد. کسب اطلاعات تاریخ و شناخت گذشته کمک می‌کند نیروها و نهادهای اطلاعاتی در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، در خلاء عمل ننمایند. لذا رجوع روشمند به گذشته و استفاده آگاهانه از تاریخ، دستاوردها و رهیافت‌های ارزشمندی برای دستگاه‌های مزبور فراهم می‌آورد که در صورت فروگذاری، خلاء آن را هیچ عاملی دیگری جبران نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reading of the relationship between history and information; The role and impact of historical studies in the cognitive process of information

نویسندگان [English]

  • bahador shahriary 1
  • behzad ghasemi 2
  • Rouhollah Gholami 3
1 jamea university
2 jjjjj
3 Imam Hosain University
چکیده [English]

The upcoming article intends to examine the impact of history on that institution in accordance with the cognitive role of intelligence organizations. In the history of the evolution of human societies, information and awareness capacities are hidden, which can have a wide impact on advancing the tasks of intelligence institutions. These two are connected with each other from different aspects. Therefore, the question of the article is focused on the explanation of the impact of history on information institutions and it has been investigated with analytical and descriptive methods.
The findings of the article indicate that due to the developments of the new era, the capacity of information institutions. To the extent of facilitating, providing and realizing the cognitive role, the ability and sustainable role-making of the aforementioned devices is achieved. History; The living past, with its abundance of information and experiences, is one of the most important factors in providing the cognitive role of information institutions. Therefore, history should be regarded as the superior source of information. Paying attention to it is one of the most important factors that provides the ground for achieving information excellence and all-round aristocracy. Acquiring historical information and knowing the past helps intelligence forces and institutions not act in a vacuum in the process of policy making and decision making. Therefore, the methodical reference to the past and the conscious use of history provides valuable achievements and approaches for the above-mentioned devices, which, if inserted, cannot be compensated for by any other factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Information" "History"
  • "Information"
  • "institutions"
  • "Cognitive role "