تحلیل تاثیرگفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب‏پذیری رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب‏پذیری رژیم صهیونیستی پرداخته است (هدف). با توجه به اهمیت تاثیر گفتمانی انقلاب اسلامی بر تضعیف رژیم صهیونیستی و وجود چالش‏های درونی رژیم، این مسئله همچنان قابلیت بحث و بررسی دارد (مسئله). سوال پژوهش این است که، انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تضعیف و آسیب‏پذیری رژیم صهیونیستی داشته است و عوامل درونی آن چگونه در آینده رژیم نقش‏آفرینی می‏کند؟ (سوال) گفتمان انقلابی سبب مشروعیت‏زدایی از رژیم شده و مشکلات درونی رژیم صهیونیستی نیز سبب ضعف آن خواهد شد(فرضیه). گفتمان انقلاب اسلامی منجر به نفوذ و توسعۀ منطقه‏ای و افزایش بازدارندگی محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی شده که حاصل آن فشار بر رژیم در حوزه‏های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی است. همچنین چالش‏های درونی رژیم در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و از هم گسیختگی توازن جمعیتی و عدم انسجام که از موانع جدّی بقای آن خواهد بود را افزایش خواهد داد (یافته). مقاله با روش توصیفی – تحلیلیپژوهش حاضر به تحلیل تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب‏پذیری رژیم صهیونیستی پرداخته است (هدف). با توجه به اهمیت تاثیر گفتمانی انقلاب اسلامی بر تضعیف رژیم صهیونیستی و وجود چالش‏های درونی رژیم، این مسئله همچنان قابلیت بحث و بررسی دارد (مسئله). سوال پژوهش این است که، انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تضعیف و آسیب‏پذیری رژیم صهیونیستی داشته است و عوامل درونی آن چگونه در آینده رژیم نقش‏آفرینی می‏کند؟ (سوال) گفتمان انقلابی سبب مشروعیت‏زدایی از رژیم شده و مشکلات درونی رژیم صهیونیستی نیز سبب ضعف آن خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of the Islamic Revolution discourse on the vulnerability of the Zionist regime

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khabazian 1
  • behzad ghasemi 2
1 emam hosseyn
2 jjjjj
چکیده [English]

The present study analyzes the impact of the Islamic Revolution discourse on the vulnerability of the Zionist regime (Objective). Given the importance of the discourse impact of the Islamic Revolution on the weakening of the Zionist regime and the existence of internal challenges of the regime, this issue can still be discussed (issue). The research question is, what effect has the Islamic Revolution had on the weakness and vulnerability of the Zionist regime, and how will its internal factors play a role in the future of the regime? (Question) The revolutionary discourse will cause the legitimation of the regime and the internal problems of the Zionist regime will also weaken it (hypothesis). The discourse of the Islamic Revolution has led to regional influence and development and increased deterrence on the part of the resistance against the Zionist regime, which has resulted in pressure on the regime in various political, military and social spheres. It will also increase the regime's internal challenges at various political, social, and cultural levels, and the disruption of demographic balance and incoherence, which will be serious obstacles to its survival (Yafteh). The article is done by descriptive-analytical method (research method) and its results show; The Islamic Revolution has changed the political, cultural and social principles and values ​​of society and has had an impact on the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic
  • Decline
  • Jews
  • Zionism

Smiley face