عربستان سعودی و مخاطرات مرزی جمهوری اسلامی ایران با پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانش آموخته دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان،

3 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

چکیده

شواهد نشان می‌دهد که در چند سال اخیر ناامنی در منطقه مرزی ایران و پاکستان، روندی روبه‌گسترش طی نموده است. نویسنده معتقد است جدای از شرایط خاص دو کشور، عربستان سعودی در این مهم نقش بسزایی ایفا نموده. لذا ضرورت دارد یک بررسی جامع در این زمینه صورت پذیرد تا ضمن شناخت همه جانبه تهدیدات مزبور مرزی، هزینه‌های مادی و معنوی به کار گرفته شده در جهت رفع این تهدیدات، به حداقل برسد. بنابراین، هدف پژوهش حاضرتحلیل نقش و سازوکار عربستان سعودی در ناامن سازی مرز جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و همچنین شناسایی تهدیدات مزبور در این منطقه مرزی است. لذا این پرسش مطرح است که نقش عربستان در در ناامن سازی مرز جمهوری اسلامی ایران و پاکستان چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ فرضیه اصلی این مقاله عبارت است از اینکه عربستان بواسطه نقش «مروج وهابیت» که برای خود قائل شده است، موجب تحریک مستقیم گروه‌های افراطی پاکستانی علیه امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. نویسنده با استفاده از روش تحلیلی به این یافته‌ها دست یافته است: عربستان با استفاده از گروه‌های تروریستی- تکفیری؛ به تقویت وهابیت و شیعه‌ستیزی، ترویج حرکت‌های تجزیه‌طلب و تقویت قاچاق مواد مخدر در مرز ایران و پاکستان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia and the border dangers of the Islamic Republic of Iran with Pakistan

نویسندگان [English]

  • majid shamsodin nezhad 1
  • Hamid Reza Shirzad Nashli 2
  • Mohammad Davand 3
1 Emam hosein university
2 PhD Student, Department of Political Science, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Islamic Azad University, Kerman
چکیده [English]

In recent years, insecurity in the Iran-Pakistan border region has been on the rise. The author believes that apart from the special circumstances of the two countries, Saudi Arabia has played a significant role in this. Therefore, it is necessary to conduct a comprehensive study in this field in order to fully recognize these border threats, to minimize the material and spiritual costs used to eliminate these threats. Therefore, the purpose of this study is to analyze the role and mechanism of Saudi Arabia in destabilizing the border between the Islamic Republic of Iran and Pakistan and also to identify these threats in this border region.Therefore, the question is how the role of Saudi Arabia in destabilizing the border between the Islamic Republic of Iran and Pakistan can be analyzed? The main hypothesis of this article is that Saudi Arabia, through its role of "promoter of Wahhabism", directly incites Pakistani extremist groups against the security of the borders of the Islamic Republic of Iran. The author uses the analytical method to reach these findings: Saudi Arabia using terrorist-takfiri groups; It strengthens Wahhabism and anti-Shiism, promotes separatist movements and strengthens drug trafficking on the Iranian-Pakistani border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Saudi Arabia
  • Pakistan
  • border

Smiley face