ارائه الگوی امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر گفتمان امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از الزامات جامعه بشری، همیشه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های­ مقام معظم رهبری در قالب تدابیر، منویات و ...، در مناسبت­های مختلف گوشزد گردیده است که با غور و تبیین علمی در این فرمایشات، مدل­ها، الگوها و راهبردهای مختلف امنیت اجتماعی تدوین و استخراج می­گردد که می­تواند علاوه‌بر ثبات، پایداری و نهادینه‌نمودن امنیت اجتماعی در جامعه، به مدیریت و خنثی­سازی تهدیدات اجتماعی دشمن کمک شایانی نماید؛ بنابراین مسأله اصلی تحقیق، فقدان الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری و سؤال اصلی این است که الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری کدام است؟
این پژوهش کاربردی و توسعه‌ای است که با روش داده‌بنیاد انجام شده است. در این روش گفتمان معظم­له به‌صورت تمام‌شمار مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه محقق مداخل ورود به بحث را با احصای 110 کلید واژه مرتبط، با کمک صاحب‌نظران قرار داده است. در فرآیند انجام تحقیق محقق با تهیه و توزیع پرسش‌نامه‌هایی تحت عنوان «حساسیت نظری» از 20 نفر از صاحب­نظران این حوزه به‌صورت هدفمند تا مرحله اشباع، نظرخواهی کرده است. برای تدوین الگو، از مدل آقای خنفیر و همکاران استفاده شده است. یافته­های اصلی این تحقیق در قالب نتایج و پیامدهای الگو عبارتند از: عدالت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، احساس آسایش، نظم امنیت اجتماعى.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of Social Security of the Islamic Republic of Iran Based on the Discourse of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Ali Sobhani Far
Ph.D. in Strategic Defense Science, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Social security as one of the requirements of human society has always been warned as one of the concerns of the Supreme Leader in the form of measures, menus, etc. on various occasions, which with scientific consideration and explanation in these orders, models, models and strategies Social security is formulated and extracted which can, in addition to stability, stability and institutionalization of social security in society, help to manage and neutralize the social threats of the enemy; Therefore, the main issue of the research is the lack of a social security model consistent with the Supreme Leader's intellectual system. What is the social security model consistent with the Supreme Leader's intellectual system? This is an applied and developmental research that has been done with the foundation data method; In this method, His Holiness Leh's discourse has not been studied in full; Rather, the researcher has entered the discussion entry by counting 110 related keywords, with the help of experts; In the process of conducting the research, the researcher has prepared and distributed questionnaires entitled "Theoretical Sensitivity" from 20 experts in this field in a purposeful manner to the saturation stage. The model of Mr. Khanfir et al. Has been used to compile the model. The main findings of this research in the form of results and consequences of the model are: social justice, psychological security, moral security, sense of comfort, social order and social security.
Social security as one of the requirements of human society has always been warned as one of the concerns of the Supreme Leader in the form of measures, menus, etc. on various occasions, which with scientific consideration and explanation in these orders, models, models and strategies Social security is formulated and extracted which can, in addition to stability, stability and institutionalization of social security in society, help to manage and neutralize the social threats of the enemy; Therefore, the main issue of the research is the lack of a social security model consistent with the Supreme Leader's intellectual system. What is the social security model consistent with the Supreme Leader's intellectual system? It is a research question.
This is an applied and developmental research that has been done with the foundation data method; In this method, His Holiness Leh's discourse has not been studied in full; Rather, the researcher has entered the discussion entry by counting 110 related keywords, with the help of experts; In the process of conducting the research, the researcher has prepared and distributed questionnaires entitled "Theoretical Sensitivity" from 20 experts in this field in a purposeful manner to the saturation stage. The model of Mr. Khanfir et al. Has been used to compile the model. The main findings of this research in the form of results and consequences of the model are: social justice, psychological security, moral security, sense of comfort, social order and social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • social security
  • pattern
  • pattern of social security

Smiley face

افتخاری، اصغر (1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران: دوره عالی جنگ دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام).
الیاسی، حسین (1388)، تهیه و تدوین مدل سنجش و ارزیابی انواع تهدیدهای نرم و برآورد وضع موجود، تهران، معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین؛
امیری، ابوالفضل (1387)، تهدید نرم، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهران، انتشارات پگاه.
کیوی، ریمون (1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گوهر، تهران، نشر تونیا.
جهان‌بزرگی، احمد (1393)، امنیت در نظام سیاسی اسلام (اصول و مؤلفه‌ها)، تهران: سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حسینی، حسین (1398) مصاحبه، تهران: دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام).
‌خامنه­ای، سیدعلی، مجموعه بیانات، سخنرانی‌ها و ...، قابل دسترسی در سایت Khamenei.ir.
خمینی، روح‌الله، صحیفه امام خمینی، جلد دوازدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
شریعتمدار جزایری، سیدنورالدین (1379)، امنیت در فقه سیاسی شیعه، فصل‌نامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره نهم.
معین، محمد (1376)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات زرین.
منصوریان، یزدان (1386)، گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد، ویژه‌نامه همایش علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
مهرابی، امیرحمزه و همکاران (1390)، معرفی روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
ضیایی‌پرور، حمید (1384)، جنگ نرم، ویژه جنگ رسانه‌ای، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر.
نای، جوزف (1389)، قدرت نرم ابزارهای موفقیت درسیاست بین‌الملل، ترجمه سیدمحسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، ‏تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، چاپ سوم.
نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی ـ امنیتی، تهران، انتشارات سنا.
هولستی، ال.رادولف (1373)، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، چاپ اول، ترجمه نادر سالار زاده امیری.
Allan,G(2003),A critique of using grounded theory as a research method, Electronic Journal of Business Research Methods,Vol.2No.1,pp.1-10
Strauss,A .& Corbin, J.(1998). Basics of Qualitative Resach: Techniques and procedurs for Developing Grouned Theory, 2 ed.Sage Publications, Thosand Oaks, CA, USA
Miles,M.and Huberman,A.(2002),Qualitative data analysis :a sourcebook of new methods, SageLondon,Beverly Hills.