کلیدواژه‌ها = نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تحولات سوریه بر الگوی تعاملی میان ایران و ترکیه؛ الگوی مفهومی و نظری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1392

غلامعلی چگنی زاده؛ هادی تاجیک؛ سید مهدی نبوی