نویسنده = زهرا احمدب پور
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی ژئوپلتیک ایالات متحده از موضوع انرژی هسته ای در خاورمیانه

دوره 9، شماره 30، بهار 1395، صفحه 123-144

جنیدی رضا؛ زهرا احمدب پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ فردوس اقاگل زاده