تبیین روندهای دفاعی – امنیتی حوزه ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی (آذربایجان، گرجستان، ارمنستان) و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی ، جغرافیا ، خوارزمی ، تهران ، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با فروپاشی شوروی منطقه قفقاز جنوبی دچار یک خلاء امنیتی شد که به موجب آن فضایی برای حضور قدرت‌های منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای فراهم آمد. مناقشات مرزی و سرزمینی میان کشورهای این منطقه در 3 دهه اخیر سبب تولید ناامنی و انتشار آن به کشورهای همسایه بوده و تداخل منافع نوعی رقابت سه سطحی درون منطقه‌‌ای – برون منطقه‌‌ای و جهانی ایجاد کرده است. این مسئله سبب شکل گیری بحران ژئوپلیتیکی در این مطنقه شده است و به همین جهت حل این بحران آسان نیست و می‌توان انتظار ادامه دار بودن آن را داشت. از این‌رو اهمیت قفقاز جنوبی به عنوان خارج نزدیک ایران و دروازه ورود ایران به اروپا و از سوی دیگر حضور قدرت‌های منطقه‌‌ای و جهانی مانند روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و اسرائیل تهدیدها و فرصت‌های مهم برای ایران ایجاد می‌کند. این پژوهش می‌کوشد از طریق گردآوردی اطلاعات و داده‌ها از راه اسنادی و کتابخانه‌ای و با روش توصیفی – تحلیلی رخدادهای قفقاز جنوبی در سال 2020 میلادی را بازخوانی کرده و بر اساس اطلاعات موجود به استراتژی‌های مناسب جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این بحران دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of defense-security trends in the South Caucasus geopolitical area (Azerbaijan, Georgia, Armenia) and Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi 1
  • mohammad amereh 2
1 Political geography, geography kharzmi university Tehran iran
2 Department of Political Geography, College of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The border and territorial disputes between the Caucasus countries in the last 3 decades have caused insecurity and spread it to the neighboring countries, and the conflict of interests has created a kind of three-level intra-regional, extra-regional and global competition and has caused the formation of a geopolitical crisis in the region, which has the consequences of Among them are the possibility of cutting the border between Iran and Armenia, the rise of Turkey, Russia and Israel in the Caucasus, the increase of ethnic and separatist movements in the northwest of the country, the limitation of the communication path between Iran and Europe, the removal of Iran from the European energy market and the reduction of the dependence of Armenia and Azerbaijan on Iran. had. The events of this region are of special importance due to their direct connection with the security and national interests of Iran. Especially, because of its tense nature, this crisis cannot be easily resolved and it takes time. For this reason, the South Caucasus is important for Iran as an external region close to Iran and the gateway of Iran to Europe in various ways, and it is the source of many threats and opportunities for us. In this regard, the current research tries to reread the events of the South Caucasus in 2020 through document and library data collection and with a descriptive-analytical method, and based on the available information, achieve appropriate strategies to defend the interests and national security of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "South Caucasus"
  • "Karabagh War 2020"
  • "Armenia"
  • "Republic of Azerbaijan"
  • "Zangzor Corridor"

Smiley face