مفهوم‌سازی حرم به مثابه مشقی برای سیاست خارجی دولت اسلامی در عصر دولت- ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

چکیده

عصر مدرن که پس از تعریف انسانِ جایگزین خدا در مکتب اومانیسم ظهور یافت، علیرغم دستاوردهای مادی بسیار، با بحران معنا مواجه شد. انسانِ اروپایی، در راستای رفع این بحران از طریق هویت‌های برساخته‌ای مانند ملی‌گرایی عمل کرد. اما تکیه بسیار بر هویت ملی خود منجر به بحران جدیدی به نام ملت‌پرستی و تلاش برای نشان دادن برتری قومی و نژادی یک ملت بر ملت‌های دیگر شد. این بحران در جهان اسلام نیز با شکل‌گیری دولت-ملت خود را نشان داد و سوالی که ذهن اندیشمندان اسلامی و از قضا این پژوهش را درگیر خود کرده، این است که مسلمانان، علیرغم تاکید دین بر امت واحده و به حاشیه راندن هویت‌های ملی، در عصر ملت‌گرایی و شکل‌گیری مرزهای سیاسی، چه نگاهی به ملت باید داشته باشند؟ به تعبیر دیگر در دوگانه ملت-امت کدام ارجحیت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه دسته نظریه-ملی‌گرایی، اسلامگرایی، ام‌القرا- مطرح می‌شود، که در این پژوهش با اتکا به روش اسنادی، ضمن تحلیل و نقد این سه نظریه، کنش، منش و بینش شهید سلیمانی در این خصوص تدقیق می‌شود. به نظر می‌رسد اصطیاد منش سلیمانی، مشق خوبی برای حل این بحران در عصر مدرن ‌باشد. می‌توان گفت ایشان در این خصوص «نظریه حرم» را مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the shrine as an exercise for the foreign policy of the Islamic state in the nation-state era

نویسنده [English]

  • mohammad kamali gooki
Assistant Professor, Law, Political Sciences and History Department - Political Sciences . YAZD university
چکیده [English]

The modern age, which emerged after the definition of man as a substitute for God in the school of humanism, faced a crisis of meaning and spirituality despite many material achievements. The European man acted in order to solve this crisis through constructed identities such as nationalism. But relying too much on one's national identity led to a new crisis called nationalism and trying to show the ethnic and racial superiority of one nation over other nations. This crisis in the Islamic world also manifested itself with the formation of nation-based governments, and the question that preoccupies the minds of Islamic thinkers and, ironically, this research, is that Muslims, despite the religion's emphasis on a single nation and the marginalization of national identities, In the age of nationalism and the formation of political borders, what should they look at the nation? In other words, which one is preferable in the nation-nation duality? character, and insight in this regard are examined. It seems that catching Soleimani's character is a good lesson for solving this crisis in the modern era. It can be said that he puts forward the "Haram Theory" in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nation
  • The Muslim community
  • Haram
  • Political Borders
  • State Theory

Smiley face