واکاوی چرایی عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین علیه السلام

2 پژوهشگر

چکیده

تغییر محیط پیرامونی ایران طی دهه اخیر، مانند ابهام در آینده فعالیت هسته ای ایران، ارزیابی غرب جدید از تحولات سوریه، لبنان، عراق و یمن که برآیندی از توسعه نفوذ و در راستای منافع ملی ایران بود، برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان به عنوان رقیب ایدئولوژیک ایران زمینه را برای تغییر نگرش و تجدید روابط با رژیم صهیونیستی را فراهم ساخت و موجبات آشکار سازی روابط و مناسبات پنهانی گذشته شد. در محیط جدید منطقه ای که توافقاتی میان دو کشور ایران وعربستان شکل گرفته نیز مسئله عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی هنوز هم یک پرونده مهم قابل بررسی بوده و رصد تاثیرات عادی سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است پروژه عادی سازی، به رغم اینکه چالش‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران به جود آورده، فرصت‌هایی را نیز برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت تا در جهت اهداف و منافع خود از آن بهره برداری کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از رهیافت ائتلاف و اتحاد سازی منطقه ای در نظریه واقع گرایی و با بیان پیشینه‌ای از مناسبات غیررسمی بین عربستان سعودی با رژیم و احصاء مولفه‌های اثرگذار بر گسترش روابط بین دو بازیگر در سال‌های اخیر، علاوه بر پرداختن به عوامل اثر گذار بر پروژه عادی سازی، به تبیین نتایج و پیامدهایی می‌پردازد که مختصات عادی‌سازی روابط با رژیم که در قالب توافق ابراهیم نیز پیگیری می شود را برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the reason for the normalization of relations between Saudi Arabia and the Zionist regime and its consequences on the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Roohi 1
  • sirous hajizadeh 2
1 ihu
2 faculty regional studies
چکیده [English]

change in Iran's surrounding environment during the last decade, such as the uncertainty in the future of Iran's nuclear activity, the new West's assessment of the developments in Syria, Lebanon, Iraq and Yemen, which was the result of the development of influence and in line with Iran's national interests, some countries especially As an ideological rival of Iran, Saudi Arabia provided the ground for a change of attitude and renewal of relations with Israel, and led to the revelation of past secret relations. the new environment of the region where agreements have been formed between the two countries of Iran and Arabia, the issue of normalizing relations between Saudi Arabia and Israel is still an important case to be investigated and monitoring the effects of normalization is an inevitable necessity. Islamic Republic of Iran has created, it will also create opportunities for the Islamic Republic of Iran to exploit it for its goals and interests. This article, with an analytical-descriptive approach and using the approach of regional alliance and alliance building in the theory of realism and by stating a background of informal relations between Saudi Arabia and Israel and counting the factors affecting the expansion of relations between the two actors in recent years, in addition to Dealing with the influencing factors on the normalization project explains the results and consequences that outline the coordinates of the normalization of relations with Israel, which is also pursued in the form of the Ibrahim agreement, for the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Ibrahim agreement
  • threats and opportunities

Smiley face