عملیات روانی سایت العربیه بر عرب‌های خوزستان با تمرکز بر احساس محرومیت نسبی رفاهی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه. دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

عربستان سعودی می‌کوشد تا از مسائل قومی ایران به‌عنوان فرصتی برای تضعیف این کشور بهره گیرد. بر این اساس، شبکه العربیه وابسته به ریاض همواره در پی برجسته‌سازی مسائل قومی ایران جهت واگرایی بیشتر قوم عرب ساکن در استان خوزستان است. این مقاله در پی شناخت عملیات روانی بخش عربی وبگاه العربیه در قبال این قوم طی سال‌های 2016 و 2017 میلادی می‌باشد. العربیه حوزه‌های گوناگونی را در عملیات روانی خود مورد استفاده قرار می‌دهد اما آن‌چه در این مقاله مورد تاکید است، احساس محرومیت نسبی اعراب خوزستان در حوزه اقتصادی و امکانات اولیه برای زندگی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که العربیه با تاکید مداوم بر ثروت عظیم نفتی، گازی و آبی مناطق عرب‌نشین خوزستان، در تلاش است تا سیاست قومی ایران را تبعیض‌آمیز نشان دهد تا حس محرومیت نسبی اقتصادی و امکاناتی اعراب خوزستان را تقویت کرده و زمینه‌ساز کنش‌های قومی واگرایانه آن‌ها از جمهوری اسلامی ایران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychological Operation of Al-Arabiya Website against the Arabs of Khuzestan Province Focusing on Relative Deprivation

نویسنده [English]

  • saeed sasanian
PhD candidate of the Middle East Studies, Imam Hussein Comprehensive University
ـ احمدی، حمید (1378). قومیت و قومیت‌گرایی؛ از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.
ـ احمدیان، حسن (1395). تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های سلمان، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره 4.
ـ اکوانی، سیدحمدالله (1387). گرایش به هویت ملی و قومی در بین عرب‌های خوزستان، فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، دوره 36.
ـ الطائی، علی (1382). بحران هویت قومی در ایران، تهران: نشر شادگان.
ـ جعفرزاده‌پور، فروزنده و همکاران (1393). بررسی و سنجش هویت قومی ایرانیان، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی.
ـ جعفرزاده‌پور، فروزنده و حیدری، حسین (1393). فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، دوره سوم، شماره 11.
ـ حاجیانی، ابراهیم و دیگران (1387). بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکیدبر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال شانزدهم، شماره 63.
ـ حاجیانی، ابراهیم (1380). الگوی سیاست قومی در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1 و 2.
ـ حسینی، حسین (1388). تهدیدات رسانه‌ای و راهبردهای مقابله، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
ـ دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1394). اصول و مبانی روابط بین‌الملل (1)، تهران: انتشارات سمت.
ـ ربانی، علی و همکاران (1385). رابطه هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه مطالعات ملی، دوره 10، شماره 3.
ـ ضیایی‌پرور، حمید (1391). جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانه‌ای، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران.
ـ عبدالله‌خانی، علی (1386). تهدیدات امنیت ملی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
ـ کوهن، برنارد ساموئل (1387). ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمۀ عباس کاردان، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
ـ گر، تد رابرت (1377). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، ترجمه علی مرشدی‌زاد، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ لهسایی‌زاده، عبدالعلی و همکاران (1388). بررسی عوامل داخلی مؤثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره 20، شماره 1.
ـ نجفی فیروزجایی، عباس (1388). نقش گفتمان ملی ـ قومی در نگاه اعراب به ایران، پژوهشنامه 21: ایران و اعراب، تهران: پژوهکشده تحقیقات استراتژیک.
ـ نواح، عبدالرضا و تقوی‌نسب، سیدمجتبی (1386). تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی، مطالعه موردی اعراب استان خوزستان، مجله جامعه‌شناسی ایران، سال هشتم، دوره 2.
ـ نواح، عبدالرضا و تقوی‌نسب، سیدمجتبی (1388). آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران، بررسی موردی استان خوزستان. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
ـ خبرگزاری ایسنا (3 خرداد 1396). انتقاد نماینده منتخب مردم خوزستان در مجلس خبرگان از وضعیت بیکاری در این استان، قابل مشاهده در:
https://www.isna.ir/news/95030301618
ـ خبرگزاری ایسنا (2 دی 1396). در 100 سال گذشته چنین خشکسالی نداشته‌ایم، قابل مشاهده در:                                                          https://goo.gl/MsiZbD
ـ خبرگزاری ایسنا (17 تیر 1397). ماجرای آب خوزستان چیست؟، قابل بازیابی در:
ـ خبرگزاری ایکنا (18 تیر 1393). آمار قابل‌تأمل خانوارهای خوزستانی تحت پوشش نهادهای حمایتی، قابل مشاهده در:                                  http://iqna.ir/fa/news/1427891
ـ خبرگزاری تسنیم (6 تیر 1396). آیا حق مردم خوزستان آبرسانی با تانکر است؟، قابل مشاهده در:                                                              http://tn.ai/1445624
ـ خبرگزاری مهر (22 خرداد 1397). 96 درصد مساحت خوزستان با خشکسالی بسیار شدید درگیر است، قابل بازیابی در:
https://www.mehrnews.com/news/4319662
ـ مرکز آمار ایران (1397). چکیده نتایج طرح و آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1396، قابل بازیابی در:
ـ مرکز آمار ایران (1396). نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1396، قابل بازیابی در:
ـ العربیه (8 دسامبر 2017). تظاهرات بالأهواز احتجاجاً على مصادرة إیران أراضی عربیة، قابل مشاهده در: http://ara.tv/8e2v6
ـ العربیه (2 نوامبر 2017). أزمات المیاه والبیئة والتصحر فی إیران، قابل مشاهده در: http://ara.tv/5fbfm
ـ العربیه (26 اکتبر 2017). مقررة الأمم المتحدة: الانتهاکات مستمرة فی إیران، قابل مشاهده در: http://ara.tv/9emaq
ـ العربیه (26 اکتبر 2017). الأهوازیون یرحبون بوقوف السعودیة معهم ضد القمع الإیرانی، قابل مشاهده در: http://ara.tv/njugd
ـ العربیه (22 سپتامبر 2017). الأهوازیون وقومیات إیران یطلقون حملة التعلیم بلغة الأم، قابل مشاهده در: http://ara.tv/bnnck
ـ العربیه (21 ژوئن 2017). الألغام سلاح طهران لإبادة الشعب العربی الأحوازی، قابل مشاهده در: http://ara.tv/bejmb
ـ العربیه (19 می 2017). هل تحولت تجربة ولایة الفقیه إلى عبءٍ أممی؟، قابل مشاهده در: http://ara.tv/zfena
ـ العربیه (4 مارس 2017). قاهرو المشانق، قابل مشاهد در: http://ara.tv/my6pd
ـ العربیه (28 فوریه 2017). شاهد وحشیة تعامل الأمن الإیرانی مع الأهوازیین، قابل مشاهده در:  http://ara.tv/8smhq
ـ العربیه (21 فوریه 2017). تظاهرات للتضامن مع الأحواز أمام مقر الاتحاد الأوروبی، قابل مشاهد در:  http://ara.tv/zak6y
ـ العربیه (20 فوریه 2017) الأحواز ..الرایة العربیة، قابل مشاهده در: http://ara.tv/7254v
ـ العربیه (19 فوریه 2017). احتجاجات الأحوازیین ضد طهران مستمرة، قابل مشاهد در:
ـ العربیه (14 فوریه 2017). الأهوازیون یتظاهرون للیوم الثانی لانعدام الخدمات، قابل مشاهده در: http://ara.tv/72pf2
ـ العربیه (11 فوریه 2017). انقطاع الماء والکهرباء یغلق المدارس والدوائر فی الأهواز، قابل مشاهده در: http://ara.tv/g5jdd
ـ العربیه (4 ژانویه 2017). تحریر الأحواز" تفجر أنابیب نفط وإیران تختار الصمت، قابل مشاهده در: http://ara.tv/ggapd
ـ العربیه (8 دسامبر 2016). بالصور.. مظاهرات فی الأهواز ضد حرف الأنهر وتدمیر البیئة، قابل مشاهده در: http://ara.tv/vup3j
ـ العربیه (4 دسامبر 2016). انطلاق المؤتمر الأول للأحوازیین فی المغرب العربی، قابل مشاهده در: http://ara.tv/b67tq
ـ العربیه (23 نوامبر 2016). الأهوازیون یتحدون سلطات إیران ویحتجون ضد زیارة روحانی، قابل مشاهده در: http://ara.tv/wbtfn
ـ العربیه (16 نوامبر 2016). المعلمی: إیران تتستر على جرائمها فی الأحواز، قابل مشاهده در: http://ara.tv/4mcdb
ـ العربیه (5 نوامبر 2016). إیران تطرح مشروعاً أمنیاً جدیدا لاحتواء الحراک الأهوازی، قابل مشاهده در: http://ara.tv/8x3sv
ـ العربیه (19 جولای 2016). ماذا لو کانت إیران مسالمة؟، قابل مشاهده در:
ـ العربیه (2 آپریل 2016). وثیقة مسربة حول "مشروع أمنی" للقضاء على العرب فی إیران، قابل مشاهده در: http://ara.tv/yw7wq
ـ العربیه (29 فوریه 2016). کره إیرانی مریض، قابل مشاهده در: http://ara.tv/z5a2g
ـ العربیه (26 فوریه 2016). الأحوازیون یتظاهرون أمام الجنائیة الدولیة ضد إیران، قابل مشاهده در: http://ara.tv/8weyu
-      Steff, Reuben and Khoo, Nicholas(2014). “Hard Balancing in the Age of American Unipolarity: The Russian Response to US Ballistic Missile Defense During the Bush Administration (2001-2008)”, The Journal of Strategic Studies, 37 (2).
-      Gurr, Ted Robert (2000). Peoples Versus States, Washington: Us Institute For Peace Research.
-      Daugherty, W and Janowitz, M (1958). A Psychological Warfare Casebook, New York: Johns Hopkins Press.
-      Maoz, Zeev (2004). Building Regional Security in the Middle East: International, Regional and Domestic Influences, London, Frank Cass.
-      Al-Rasheed, Modawi (2015). Saudi Arabia’s Foreign Policy: Loss without Gain?, In The New Politics of Intervention of Gulf Arab States, LSE Middle East Center.
Obaid, Nawaf (2014). A Saudi Arabian Defense Doctrine, Belfer Center for Science and International Affairs