تبیین نظریه امنیت محیط زیست بر اساس تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

نویسندگان

01234656778

چکیده

چکیده
امروزه یکی از دلایل اصلی توجه جهانی به پایداری توسعه و تخریب بی‏رویه محیط زیست و منابع طبیعی در پرتو آموزه‏های نظام سرمایه‏داری مبتنی بر حداکثرسازی سود است. از آنجا که اعتماد بشر به قدرت فناوری و دانش خود متزلزل شده است، در رفتار با طبیعت محتاط‏تر شده و در تکاپوی تدوین اخلاق محیط زیستی بر آمده است. در حالی که متون اسلامی غنی از دستورها و قواعد مواجهه صحیح و دور از هرگونه افراط و تفریط با محیط زیست است، غفلت محققان اسلامی سبب شده است که غربی‏ها که خود عامل اصلی تخریب محیط زیست هستند، داعیه‏دار تدوین و معرفی اخلاق محیط زیست شوند و حتی در آثار خود، دین را به عنوان محرک و مشوق انسان (به منزله خلیفه خدا روی زمین) در تخریب طبیعت معرفی کنند. از سوی دیگر، در داخل کشور بخشی از مسئولان امور توسعه‏ای کشور دغدغه جدی عملی برای صیانت از محیط زیست ندارند و این مسئله سبب از دست رفتن منابع طبیعی شده است.
این مقاله درصدد معرفی و تبیین دیدگاه مترقی ولایت فقیه درباره محیط زیست و منابع طبیعی با استفاده از روش تئوری داده‏بنیاد است تا در حد امکان نظریه‏ای همه‏جانبه برای حوزه محیط زیست ارائه کند.

واژگان کلیدی
نظریه امنیت محیط زیست؛ منابع طبیعی؛ تخریب محیط زیست؛ امام خامنه ای(مدظله العالی)؛ اخلاق محیط زیست

کلیدواژه‌ها